Parkeerbeleid Centrum

Volgens de voor de zomervakantie besproken actualisatie van het parkeerbeleid Centrum belopen de jaarlijkse kosten voor het parkeren in het Centrum (in de garages) € 1.373.000. De lasten zijn jaarlijks € 495.000, de Kapitaallasten zijn € 810.000 en de Personeelslasten zijn € 68.000.

 

De supermarkten / winkeliers / eigenaren dragen nu jaarlijks bij een bedrag van € 291.000 aan de gemeentebegroting en zijn voorlopig niet van plan dit bedrag op te hogen. Zij kiezen wel voor gratis parkeren in beide garages. Waarbij zij stellen dat het aanbod en de kwaliteit van de winkels leidend is als het gaat om het aantrekkelijk maken van het winkelcentrum.

 

Het College kiest voor strategisch eigenaarschap van de p-garages. Dat betekent dat verkoop van de parkeergarages geen optie is. Op dit moment belopen de Kapitaallasten dus € 810.000 en kost de exploitatie ongeveer € 560.000.

 

De garages zijn in het verleden voor € 14,8 miljoen aangeschaft. De huidige boekwaarde is per 31-12-2016 bijna € 13,5 miljoen. De garages worden overigens niet volledig afgeschreven. Bij garage De Meent wordt een restwaarde gehanteerd van € 9,25 miljoen en bij garage De Overtoom wordt afgeschreven tot de grondwaarde van € 0,5 miljoen.

 

Het voorstel van het College is de p-garages in eigendom te houden en deze duurzaam te blijven exploiteren (dus niet te verkopen). Verkoop van de p-garages is mogelijk als de marktwaarde lager is dan de huidige boekwaarde. Dat is het geval als de huidige marktwaarde van de beide p-garages lager is dan € 13.469.000. Dat is namelijk de Boekwaarde van beide p-garages per ultimo 2016.

 

De afgesloten Kapitaalmarktrente zit ergens tussen de 1 en 5 procent. De actuele kapitaalmarktrente zit (ver) onder de 1%. Er is mogelijk wat voor te zeggen dat de Kapitaallasten omlaag zouden kunnen op het moment dat verkoop aan een derde partij gerealiseerd wordt. Anderszins is ook afschrijving in één keer wellicht een te onderzoeken mogelijkheid. Dit kan alleen als dat volgens de regels van de accountant goedkeuring kan krijgen. Maar wij begrepen juist tijdens de Raadsexcursie in de gemeente Woerden, dat deze gemeente datzelfde heeft gedaan: de verliesgevende p-garages in één keer afschrijven en de Boekwaarde op nul stellen.

 

Gesteld dat daarvoor zou worden gekozen, wat is het plaatje dan? De afwaardering komt in één keer ten laste van de gemeente, wat mogelijk tot consequentie kan hebben dat de OZB tijdelijk een beetje zou moeten stijgen. Het voordeel is dan wel dat dan met een schone lei kan worden verdergegaan.

 

De p-garages kunnen in eigendom van de Gemeente blijven. Als de winkeliers dan een reële bijdrage kunnen leveren, laten we uitgaan van het huidige niveau van € 300.000 op jaarbasis, dan zou het parkeren in de beide p-garages het eerste uur naar nul kunnen, waarna het parkeren een relatief laag bedrag, per opvolgend uur – real time – zeg eens 1 eurocent per minuut gaat kosten. Drie uur parkeren kost dan € 1,20, vier uur kost dan € 1,80. Die inkomsten vloeien in de Gemeentekas.

 

Van de inkomsten die jaarlijks binnenkomen kunnen de Personeelskosten en het onderhoud aan de p-garages worden bekostigd. Gekeken zou ook nog kunnen worden of een lichte bouwkundige aanpassing aan een der p-garages tot parkeren van fietsen, brommers en motoren zou kunnen leiden, zodat daarvoor een overdekte parkeermogelijkheid ontstaat en de omgeving van de Meent in principe zo schoon, overzichtelijk en obstakelvrij kan worden gehouden.

 

Wij brengen dus in afschrijving van de p-garages, en met behoud van het strategisch eigenaarschap van de p-garages door de gemeente, het parkeren nagenoeg kosteloos te maken en gelijktijdig de service aan de inwoners te vergroten door parkeren, maar ook fiets parkeren e.d., mogelijk te maken zodat het Centrum er netjes uit blijft zien.