Aandacht voor onveilig kruispunt Edelweisslaan - Vrijheer van Eslaan

Artikel verschenen in de Klaroen op 1 juni 2016
Artikel verschenen in de Klaroen op 1 juni 2016
Artikel verschenen in de Klaroen
Artikel verschenen in de Klaroen

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer C.J.M. de Bruin, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht, dinsdag 24 mei 2016

Onderwerp: Verkeerssituatie kruispunt Edelweisslaan – Vrijheer van Eslaan

 

 

Geachte heer De Bruin,

 

Langs deze weg willen wij uw aandacht vestigen op een volgens onze waarneming(en) en diverse geluiden uit de samenleving als gevaarlijk ervaren kruispunt, waar veel bijna-ongelukken gebeuren als gevolg van het feit dat de zichtlijnen voor het verkeer niet optimaal blijken te zijn. Wij hebben een aantal foto’s gemaakt op een doordeweekse dag en voegen deze bij in deze brief.

 

Komende vanaf de dijk zijn de zichtlijnen ten aanzien van fietsers en voetgangers niet optimaal, hetzelfde geldt komende met de auto vanaf de Willem Dreeslaan, idem komende met de auto vanuit de richting Vrijheer van Eslaan. Fietsers kunnen soms niet goed beoordelen of auto’s komende vanaf de rotonde Willem Dreeslaan rechtdoor rijden in de richting van de dijk dan wel rechtsaf slaan de Vrijheer van Eslaan in. Het is ondergetekende een aantal malen opgevallen dat auto’s hun knipperlicht naar rechts nog aan hebben staan, terwijl zij doorrijden in de richting van de dijk waardoor er bijna-ongelukken ontstaan als de fietsers die staan te wachten denken dat voornoemde auto van plan is (volgens uitstaand knipperlicht) rechtsaf te slaan.

Komende vanaf de dijk is het voor auto’s ook niet altijd helder of zij nou moeten stoppen voor het overstekende voetgangers- en/of fietsersverkeer. De middenberm waar eventueel even gewacht kan worden op voorbijrazende auto’s is niet groot. Soms komt het voor dat fietsers voorrang krijgen van het verkeer dat voorrang heeft en dat het verkeer dat in tegenovergestelde richting rijdt geen voorrang verleent, waardoor onduidelijke en soms gevaarlijke (noodstop) situaties kunnen ontstaan.

Met name kinderen op de fiets hebben hier last van. Kortom: de verkeerssituatie ter plekke is onoverzichtelijk en niet duurzaam veilig.

 

Wat kunt u als College hieraan verbeteren? Is het mogelijk hier een rotonde aan te (laten) leggen? Dat zou – zo vermoeden wij – de verkeerssituatie aanmerkelijk kunnen verbeteren.

 

 

Vriendelijke groet,

Ruud Lammers.

OP -brief inzake kruispunt Edelweisslaan
Adobe Acrobat document 4.3 MB