Pannen bij Nedstaal niet altijd goed dicht waardoor (teerhoudende) dampen vrijkomen

Wij zijn van mening dat er conform de best beschikbare technieken dient te worden gewerkt, ook in de fabrieken van Nedstaal. Er vinden nog steeds teveel emissies in de buitenlucht en in het milieu plaats die onacceptabel hoog en gevaarlijk zijn.

 

Hoe tot een oplossing te komen?

Het zal gaan om investeringen door Nedstaal (de Andus groep) in een schoner productieproces. Concreet denken wij dan bijvoorbeeld aan actieve koolstof-filters, aan naverbranders, aan verduurzaming van het algehele productieproces.

Zolang het productieproces niet op orde is zal er overlast blijven voor de direct omwonenden, en voor de hele regio als geheel zal er sprake blijven van te aanzienlijke milieuschade resulterend in gezondheidsschade.

 

De hele keten van milieubeleid, -wetgeving en -toezicht dient hierop veel intensiever te acteren. Vooral de leden van de politieke fracties in de gemeenteraden dienen zich actiever en assertiever op te stellen. Zij laten Colleges van B&W, milieu-wethouders en de omgevingsdienst telkens veel te makkelijk wegkomen met mooie praatjes en dikke rapporten die zij vaak niet gelezen blijken te hebben. De vicieuze cirkel van onwetendheid, lauwheid, ongeïnteresseerdheid, onverschillig en ongeïnformeerd zijn dient te worden doorbroken.

 

Enkele aandachtspunten zijn:

  • Emissies van stof moeten niet alleen via een berekening worden 'vastgesteld' maar ook echt worden gemeten en gecontroleerd;
  • De voorschriften omtrent geuremissies zijn in de meest recente revisie wederom niet opgenomen, ondanks toezegging van de omgevingsdienst OZHZ;
  • Inwoners dichtbij de fabriek en de A-15 hebben vaak te lijden onder te hoge uitstoot van NO-X. Dit is gevaarlijk en dat is ook een van de redenen dat wij pleiten voor een lagere snelheid op de A-15 (80 km/uur);
  • De controle op aangeleverd schroot gebeurt op basis van 'visuele inspectie'. Dat is al tientallen jaren een wassen neus.

 

Meer over Nedstaal leest u bij de dossiers.