Tegen de invoering van precariobelasting

De invoering, met ingang van 1 januari 2016, van de precariobelasting – dat is een belasting op kabels en leidingen door de gemeente Papendrecht – leidt ertoe dat drinkwaterbedrijf Oasen deze maand op alle leveringsadressen in de gemeente een brief heeft laten bezorgen waarin een verhoging van de lasten wordt aangekondigd.

 

De precariobelasting werd voorgesteld door wethouder Korteland (VVD) namens het College van B&W. Alle landelijke partijen die van de coalitie deel uitmaken hebben voor de invoering van de precariobelasting gestemd. Net als het PAB, dat daarmee ook voor lastenverhoging voor de inwoners heeft gekozen.

 

Onafhankelijk Papendrecht als enige tegen de invoering van de precariobelasting

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft, bij de begrotingsbehandeling in november 2015, als enige fractie in de gemeenteraad bezwaar gemaakt en tegen de invoering van de precariobelasting gestemd. De reden dat de fractie tegen stemde was dat het hier een verkapte Rijkskorting op de gemeente betreft die de gemeente nu via het drinkwaterbedrijf laat doorbelasten aan de inwoners van Papendrecht.

 

Belofte van geen lastenverzwaring wordt niet nagekomen

Het Rijk heeft bij de invoering van de decentralisaties naar de gemeenten een efficiencykorting van ruim 4 miljard euro ingeboekt. Als gevolg hiervan ontvangen de gemeenten, waaronder de gemeente Papendrecht, eigenlijk te weinig middelen om alle uitvoeringstaken naar behoren uit te voeren.

De gemeente dient echter primair het Rijk hierop aan te spreken. Net zoals 60% van de wethouders van Financiën van alle andere Nederlandse gemeenten dat wél heeft gedaan. Wethouder Korteland (VVD) voelde zich daar te goed voor en schuift de rekening nu naar de inwoners door.

 

“Het is erg goedkoop als lokaal bestuur de rekening van het Rijk naar de inwoners door te sturen, via de omweg van het drinkwaterbedrijf, waarvan de gemeente mede-eigenaar is. En zo de inwoners voor het voldongen feit van hogere lasten te plaatsen. Die afschuifmentaliteit is niet zoals het hoort, en gaat tegen verkiezingsbeloften in”, aldus Lammers.