OP organiseert werkbezoek naar Woerden en Monster

OP organiseert werkbezoek naar Woerden en Monster op dinsdag 15 maart

 

Werkbezoek Raadsfracties aan de gemeenten Woerden en Monster in verband met onderzoeksvragen rondom verzelfstandigingsplannen van het Sportcentrum

 

Naar aanleiding van de verzelfstandigingsplannen rondom het sportcentrum en het theater heeft de fractie van OP het initiatief genomen tot een werkbezoek aan de gemeenten Woerden en Monster.

 

Het programma

Voor de informatiedag over verzelfstandigen sportcentrum zijn de volgende bijeenkomsten en tijden gereserveerd. Op 15 maart 2016 om 11:00 uur in het Gemeentehuis van Woerden en op 15 maart 2016 om 14:00 uur in zwembad De Boetzelaar.

 

 

Ongelijk speelveld

Bij brief van 02 februari 2016 liet het College van B&W in antwoord op vragen van de fractie van OP weten dat het € 70.000 ter beschikking heeft voor onderzoek in fase 1 naar het door hem gewenste verzelfstandigingsmodel. De fractie van OP merkt naar aanleiding hiervan op dat er sprake is van een ongelijk speelveld, waarbij alle inzet en waardering uitgaat naar de voorkeursvariant van het College. Alternatieve varianten komen nauwelijks serieus aan bod; het onderzoek naar de alternatieve varianten wordt ook niet gefinancierd. Het College zet in op doorzettingsmacht in plaats van argumenten.

 

 

Algemeen beheer model werkt prima

De fractie van OP tracht in deze onvolkomenheid in de aanpak van het College te voorzien door nu zelf een werkbezoek te organiseren naar de gemeenten Woerden en Monster. In die gemeenten werkt men naar volle tevredenheid in een algemeen beheer model met verzelfstandiging van het zwembad in de stichtingsvorm. De fractie van OP laat tevens noteren dat – als in den beginne van een gelijk speelveld zou zijn uitgegaan – het College had dienen te voorzien in een, voor een open debat noodzakelijk, algemeen kader.

 

 

Eerst alle informatie op tafel

“Onderzoek naar verzelfstandiging in een stichtingsvorm had niet op voorhand uitgesloten mogen worden bij de prioriteringsbepaling ten aanzien van de voorkeursvariant, vandaar dat wij nu zelf een werkbezoek organiseren. Wij willen eerst alle informatie op tafel, voordat er tot een afgewogen besluit gekomen kan worden”, aldus Lammers.

 

Meer achtergronden leest u hier

2016-03-07 Werkbezoek aan Woerden.pdf
Adobe Acrobat document 294.7 KB