Mijnbuurtje van start

De informatie avond over een Papendrechts online buurtplatform is buitengewoon goed bezocht. Woensdagavond 27 januari jl. hebben ruim 130 geïnteresseerde Papendrechters in de Morgensterkerk kunnen luisteren naar een informatieve presentatie over de Mijnbuurtje aanpak. Na afloop bleven de meeste bezoekers lang napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Buurtverbinders

Wat doet een buurtverbinder? Vijf bewoners hebben zich spontaan aangemeld als buurtverbinder en daar zijn wij heel gelukkig mee. Misschien denkt u er over na om u aan te melden als buurtverbinder. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog heel veel vragen heeft en willen gerust met u afspreken om een kopje koffie te komen drinken om hierover door te praten.

 

Buurtsupporters

Veel mensen hebben aangegeven dat zij wel interesse hebben in een Papendrechts platform, maar buurtverbinder een stapje te veel vinden. U wilt zich bijvoorbeeld richten op één onderwerp, of alleen uw buurt. Daarom is het leuk om een buurtsupportersgroep op te richten. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via wijkgerichtwerken@papendrecht.nl  Wij houden de buurtsupporters op de hoogte over het vervolg van ons Papendrechts buurtcommunicatieplatform. In een later stadium gaan we u als buurtsupporter ook wegwijs maken op het platform.

 

Het kan zijn dat u naar aanleiding van de presentatie vragen heeft. Schroom dan niet contact opnemen met de wijkcoördinatoren via wijkgerichtwerken@papendrecht.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Leni van Mourik

Wijkcoördinator gemeente Papendrecht

Tel: 0787706267

Mobiel: 0622485963

L.van.mourik@papendrecht.nl

 

Lisette Human

Wijkcoördinator Gemeente Papendrecht

T: (078)770 62 66/(06)20479685

E: l.human@papendrecht.nl