Geen verdringing op de arbeidsmarkt

Tijdens de Drechtraad van 12 januari heeft portefeuillehouder Mirck gezegd dat de schoonmakers die zijn ontslagen door GOM ook gewoon kunnen solliciteren op schoonmaakfuncties binnen de Drechtsteden.

Er zou dus geen sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt door medewerkers vanwege het SW-bedrijf Drechtwerk.

Onafhankelijk Papendrecht had een motie voorbereid (zie hieronder) en heeft deze na de toezeggingen door de portefeuillehouder ingetrokken.

Motie verdringing schoonmaakwerkzaamhede
Adobe Acrobat document 250.8 KB