Wagemakers weg uit fractie Beter voor Dordt

Reactie Ruud Lammers, fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht:
"De heer Wagemakers heeft ongetwijfeld lang en diep, over verleden, heden en toekomst, nagedacht om uit de fractie van BVD te stappen. Saillant is dat het hier een ex-wethouder betreft die ook gekend is in de Drechtsteden. Van zetelroof is geen sprake, alleen al vanwege het feit dat de zetel in de Dordtse Raad van de heer Wagemakers zelf is en niet van BVD, zoals deze partij abusievelijk meldt. Raadslid ben je op persoonlijke titel, je kunt je achter niemand verschuilen, zo heeft de wetgever het bedoeld. Fractiediscipline staat op gespannen voet met de enig juiste invulling van de lokale democratie, het als onafhankelijk raadslid zonder last of ruggespraak tot een oordeel komen en een besluit nemen. Bijna alle politieke partijen kunnen niet tegen hun verlies en gaan dan ongenuanceerd om zich heen slaan. Bij uitstek een lokale partij als BVD zou beter moeten weten en zich niet bestolen mogen voelen, als zoiets voorvalt. De heer Wagemakers is opgestaan en vervolgt zijn pad als democratisch gekozen volksvertegenwoordiger in een eenmansfractie. Wij zijn benieuwd naar zijn plannen".