Opgelegde boetes worden opnieuw bezien 

De Sociale Dienst Drechtsteden zal minimaal 332 opgelegde boetes gaan herzien. Dit is het gevolg van een motie die op 1 december 2015 door de Drechtraad is aangenomen. De motie was op initiatief van Onafhankelijk Papendrecht tot stand gekomen.

 

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in de afgelopen jaren aan burgers boetes van 100% opgelegd, omdat zij niet volledig of (iets) te laat informatie aanleverden. Het ging daarbij ook om gevallen waarin burgers niets te verwijten viel of waarbij helemaal geen sprake was van doelbewust frauderen. Naar schatting gaat het daarbij om 90-95% van de gevallen.

 

Onafhankelijk Papendrecht heeft dit onderwerp sinds de zomer bij de Drechtraad onder de aandacht gebracht en heeft daarbij gewezen op een onderzoek van de Nationale Ombudsman en recente rechtspraak hierover. Vervolgens heeft Onafhankelijk Papendrecht een motie opgesteld met als doel de boetes opnieuw te bezien en terug te betalen.

 

De motie werd mede ingediend door Ronald Portier (SP Dordrecht), Gerrit Venis (PRO Sliedrecht), Cor van Verk (PvdA), Laura Kroes (GroenLinks) en Marian Pater (D66 Zwijndrecht). Tijdens de Drechtraad stemden ook het CDA en CU/SGP voor de motie, zodat de motie met een ruime meerderheid van stemmen werd aangenomen. Sommige partijen, zoals Beter voor Dordt en het Papendrechts Algemeen Belang, stemden overigens tegen de motie.

 

De aangenomen motie heeft tot gevolg dat 332 zaken en nieuwe gevallen opnieuw zullen worden bekeken. In zaken waar niet opzettelijk fraude is gepleegd zal de boete geheel of gedeeltelijk moeten worden terugbetaald. De Sociale Dienst Drechtsteden zal de resultaten op de gebruikelijke wijze aan de Drechtraad bekend maken.

 

“Het kan niet zo zijn dat mensen die op een sociaal minimum zitten gestraft worden met een boete van 100% van hun uitkeringsbedrag als zij per ongeluk vergeten informatie te verstrekken. Mensen die niet frauderen moeten niet op zo’n manier beboet worden, dat is niet redelijk en ook niet rechtvaardig”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.