De landelijke politieke partijen ontwrichten onze democratie

De vele petten van de kopstukken van de landelijke politieke partijen ontwrichten onze democratie!

 

In de media wordt veelvuldig door kabinetsleden, senatoren en Kamerleden er op gewezen dat de slager niet zijn eigen worst moet keuren. Hoeveel boter op je hoofd moet je wel hebben om dit zonder te blozen te stellen. Immers vele instituten en toezichthouders zijn lid van de landelijke politieke partijen. Onlangs weer een affaire met de veelvraat Loek Hermans (VVD). En wat te denken van Hans Alders (PvdA) die met zijn Advies BV vele opdrachten en functies in de schoot geworpen krijgt. Het driekoppige college van de rekenkamer wordt bezet door Arno Visser (VVD), Francine Giskes (D66) en Kees Vendrik (Groen Links).

 

En de Eerste-Kamer is bezaaid met dubbele pettendragers. Deze belangenverstrengeling is een zware aanslag op het niveau van onze grondwettelijke democratie.

 

Als we nu op korte termijn 40.000 handtekeningen indienen, dan is de Tweede Kamer verplicht om deze verwevenheid te bespreken en erover te stemmen. Steun onze actie die wij samen voeren met de mensen achter meer democratie. Klik hieronder om een einde te maken aan deze vriendjespolitiek die in strijd is met onze grondwet. Teken het burgerinitiatief.

 

STOP vriendjespolitiek

 

VPPG – Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen

De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG)

behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden.