Open Monumentendag en Nationale Orgeldag

Open Monumentendag en Nationale Orgeldag,

12 september 2015 van 10.00 – 16.00 uur
Hervormde Kerk, Kerkbuurt 80, Papendrecht.


De Kerkbuurt in Papendrecht behoort tot één van de oudste delen van het lintdorp Papendrecht.

Tijdens de Grote Ontginningen (10e tot 13e eeuw) werden haaks op de rivier de Merwede in lange opstrekken sloten gegraven om het veengebied te ontwateren. In het midden van de ontginningsbasis plaatste men een kerk. In eerste instantie was dit een eenvoudige houten kapel maar naarmate het gebied welvarender werd kwamen er grotere (stenen) kerkgebouwen.
In 1105 komt de naam Papendrecht voor het eerst voor in een document van de bisschop van Utrecht. Hierin wordt de pastoor Hugo de Papendrecht genoemd als getuige. In 1251 is er in een erfpachtakte voor het eerst echt sprake van Papendrecht als plaatsnaam en in een akte uit 1283 als Heerlijkheid Papendrecht.


Onder de huidige Hervormde Kerk ligt dus meer dan duizend jaar geschiedenis. Als we zo’n zeven meter diep in het dijklichaam zouden kunnen kijken zien we de resten vanaf de eerste kapel tot aan de moderne tijd. Hier liggen de dorpelingen begraven die door de eeuwen heen stierven. Hier liggen de resten van talloze kerken die in de loop der eeuwen verwoest, verbrand en herbouwd zijn. Het is daarmee een zeer bijzondere en unieke plek in het dorp. Hier raak je het dichtst bij de ziel van Papendrecht.

De hervormde gemeente wil haar dankbaarheid uiten naar God en de rijkdom delen dat Gods Woord al honderden jaren gepredikt mag worden aan de Kerkbuurt in Papendrecht. Daarom willen we voor iedereen de kerk openstellen ter bezichtiging.
 
Programma Open Monumentendag
De Grote Kerk is herbouwd in 1891 en is in het bezit van een klok van het jaar 1375 die op de monumentenlijst staat. Wat krijgt u te zien? Beeldmateriaal van (recent herontdekte) schilderijen, tekeningen en oude plattegronden van Papendrecht, PowerPoint presentaties van de kerk en omgeving door de eeuwen heen, bijzonder materiaal uit het eigen kerkarchief, de statenbijbel van het jaar 1757, bezoek aan het orgel, gratis koffie/thee en fris.


Nationale Orgeldag
Gedurende de gehele openingstijd tussen 10.00 en 16.00 uur zal er een kerkorganist het orgel bespelen. Tevens mogen de bezoekers zelf het Steinmeyerorgel uit 1923 bespelen.


Informatie
Aart Labee, hervormde kerk, 06 21 55 40 41
Henk van de Graaf, historische informatie, 06 42 42 64 03