ChristenUnie een beetje meer bij de tijd

Artikel verschenen in NRC Handelsblad op maandag 15 juni 2015
Artikel verschenen in NRC Handelsblad op maandag 15 juni 2015

De ChristenUnie heeft recent besloten om extreem negatieve formuleringen over anderen uit haar beginselen te schrappen. Dat verdient onze lof.

 

De zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid” liggen ten grondslag aan de beginselverklaring van de partij. Deze Drie Formulieren van Enigheid zijn belijdenisgeschriften die zijn geschreven in de zestiende en zeventiende eeuw als vrucht van de Reformatie. Het zijn gezaghebbende belijdenissen binnen de familie van gereformeerde/ reformatorische kerken. Toen de ChristenUnie ontstond uit de fusie van twee partijen die hun gereformeerde/ reformatorische identiteit in hun naam tot uitdrukking brachten is nadrukkelijk gekozen voor een bredere naam als unie van christenen.

 

Passages in deze geschrapte orthodox-gereformeerde teksten als 'De mis is in den grond ander niet, dan een verloochening (...) des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij' (De Heidelbergse Cathechismus over de rooms-katholieke mis) en de volwassenendoop die 'ketterij' zou zijn, maken geen deel meer uit van het nieuwe beginselprogramma.

 

Dit betekent overigens niet dat de ChristenUnie een vrijzinnige partij is geworden. Hoogstens betekent dit dat de ChristenUnie 'een beetje meer bij de tijd' is gekomen.