OP dient motie minimabeleid in bij Drechtraad 

 

Persbericht

(Drechtsteden-) Dinsdag 09 juni 2015

 

Oproep aan de Drechtraad

 

Besteed Rijksgelden aan het doel waarvoor deze bestemd zijn: de sociale minima in de Drechtsteden

 

 

Op Drechtsteden dinsdag 9 juni staat opnieuw de bezuiniging op het minimabeleid op de agenda, die het Drechtstedenbestuur (DSB) wil doorvoeren. Volgens het DSB was het geld niet nodig, deden de Drechtsteden al meer dan genoeg voor de minima, en kon het geld dus wel terug naar de gemeenten.

 

Let wel: het gaat hier om geld dat specifiek vanuit het rijk ter beschikking is gesteld ten behoeve van armoedebeleid. Geld dat nu in het zwarte gat dreigt te verdwijnen van de links en rechts aanwezige

begrotingstekorten.

 

Met drie verschillende partijen is een motie opgesteld die oproept om juist de problemen van de minima, die de afgelopen jaren zeker niet zijn afgenomen, intensiever aan te pakken. Dat zijn de PvdA, de SP en Onafhankelijk Papendrecht. In de concrete voorstellen die we doen sluiten we aan bij de voorstellen die ook het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden heeft gedaan in een brief aan de Drechtraad.

 

Wij rekenen erop dat er ook vanuit andere fracties steun voor onze motie zal komen. Wij denken dat de tekst van de motie verder voor zich spreekt.

 

 

Einde persbericht

contactpersoon: Ruud Lammers

telefoon (06) 10964340

 

Motie Minimabeleid OP-SP-PvdA Drechtraad
Adobe Acrobat document 108.5 KB