Naar 80 km per uur op de ringwegen rondom Papendrecht

Onder het motto 'Samen voor een gezonde lucht' hebben zo'n 40 mensen zaterdag 23 mei actie gevoerd voor een 80 kilometer zone rond de Drechtsteden.


De actie van Milieudefensie Drechtsteden wil mensen bewust maken van het gevaar van (ultra) fijnstof voor de gezondheid van de inwoners van deze regio. Een onzichtbare ramp vormen deze ultrafijne deeltjes, kleiner dan 0,1 micrometer, die zich door het hele lichaam verspreiden. Dit verhoogt bij omwonenden het risico op hart- en longziekten en kanker en zorgt ervoor dat Nederlanders gemiddeld drie jaar korter leven en de laatste jaren van hun leven behoorlijk ziek kunnen zijn.

 

,,De gezondheidsrisico's zijn het grootst langs snelwegen en drukke wegen. In de dichtbebouwde Drechtsteden voldoen we op papier wel aan de Europese fijnstof-norm, maar het gaat ons om gezonde lucht voor de bewoners en niet om de norm waarin ultrafijnstof niet wordt meegerekend" zegt Willy Verbakel, voorzitter van Milieudefensie Drechtsteden.

 

80 km-zone. Het uiteindelijke doel van Milieudefensie is om op de Drechtse Ring (N3, A15, A16) een 80 km-zone te bereiken. Het beperken van de snelheid op de doorgaande wegen vermindert de schadelijke uitstoot. Daarnaast bepleit Milieudefensie ook andere maatregelen voor gezonde lucht.


Ruud Lammers maakt zich al sinds jaren zorgen over de hoeveelheid fijnstof die over de inwoners van Papendrecht en de Drechtsteden dagelijks wordt uitgestort en hij heeft hierover regelmatig vragen aan het College van B&W gesteld.
dinsdag 12 mrt 2013

Afbeelding bij nieuwsitem 'Ruud Lammers gaat petitie maximum snelheid A15 aanbieden in Den Haag'

PAPENDRECHT / ALBLASSERDAM - Ruud Lammers over de gemiddelde snelheid op de snelwegen bij de Drechtsteden: "Vandaag wordt “de vuile was opgehangen” in Den Haag en er zal een petitie worden aangeboden aan de Minister van Verkeer en Vervoer".

Tien jaar geleden was de A13 bij Overschie de eerste snelweg in Nederland waar vanwege de slechte luchtkwaliteit een 80-km-zone werd ingevoerd. Dat leidde tot 54% minder ongelukken, 9% minder fijnstof en 30% minder stikstofdioxide (volgens onderzoek door TNO). Later voerden ook Amsterdam, Den Haag en Utrecht 80-km-zones in.

Minister Schultz van Haegen (VVD) heeft desondanks besloten om de snelheid op de stedelijke snelwegen in juli vorig jaar weer te verhogen naar 100 km/u. Door de snelheidsverhoging is de lucht een kwart vuiler geworden. De Europese norm voor luchtkwaliteit wordt zelfs bijna twee keer overschreden, blijkt uit luchtmetingen in Overschie door GroenLinks Rotterdam en milieutechnisch adviesbureau Blauw uit Wageningen.

Uit onderzoek van DCMR en TNO blijkt dat 500 bewoners van Overschie gemiddeld drie maanden eerder sterven door de snelheidsverhoging. Nog eens 700 bewoners overlijden gemiddeld één maand eerder door de gevolgen van vuilere lucht door de verhoging van 80 naar 100 km/u. Voor de automobilist is de snelheidswinst maximaal 9 seconden. Op de A10 bij Amsterdam is dat maximaal een halve minuut.

Ruud Lammers stelt verder: "De gemeenten die aan de A15 liggen zouden sympathiek tegenover dit initiatief moeten staan omdat een maximale snelheid op de A15 volgens actuele berekeningen van het comité Nedstaal Nee zou leiden tot: minder fijnstof > 30 %, minder lawaai > 40 %, minder uitstoot van NOx en SOx > 30 %, en veel minder uitstoot van CO2 > 35 %".

"Ons idee is", aldus Ruud Lammers, "om op de Ringweg van Rotterdam een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur in te stellen en deze maximumsnelheid uit te breiden naar de A15, via Papendrecht tot Gorinchem" .

"Door dit te doen zullen de mensen die in het gebied van de snelwegen wonen naar verwachting en volgens de berekeningen langer leven en gezonder oud kunnen worden. Ook scheelt het nog eens tientallen miljoenen aan brandstof. Daarnaast levert het een veel schoner milieu op! En, last but not least, het levert minimaal 100 keer (!) de besparing aan CO2 op van 'de geplande windmolens in Alblasserdam'

De fractie Lijst Lammers verzoekt het College vandaag op korte termijn in een brief aan de Minister van Verkeer en Waterstaat duidelijk te maken dat de gemeente Papendrecht zo snel als mogelijk invoering van de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de A15 ingevoerd wil zien. Samen optrekken met de buurgemeenten binnen de Drechtsteden ligt natuurlijk voor de hand".