Papendrecht krijgt zijn historische zeventiende-eeuwse gezicht terug

 

Persbericht

Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN)  – afdeling Lek- en Merwestreek – Werkgroep Papendrecht

Titel: Papendrecht krijgt zijn historische 17de eeuwse gezicht terug.
Ondertitel: Bouwkundig historisch onderzoek levert verrassende, nieuwe informatie op over de geschiedenis van Papendrecht.

Met de ontdekking van een 17de eeuws schilderij en 18de eeuwse tekeningen van het “Huys te Papendrecht” krijgt Papendrecht een deel van zijn historische gezicht terug.
De afbeeldingen laten het voormalige “Huys” van de vrijheer van Papendrecht en een deel van de Kerkbuurt in zijn volle glorie zien. Zowel de tekeningen als het schilderij behoren tot de vroegste afbeeldingen die we van het “Huys te Papendrecht” en de Kerkbuurt kennen.

 

De tekeningen
De twee schetstekeningen, beide gedateerd 13 augustus 1718, geven de voor- en achterzijde van het “Huys te Papendrecht” weer en komen uit een particuliere collectie. Ze zijn door een anonieme kunstenaar gemaakt.
De schetsen zijn gemaakt op de plek waar nu de woningen Kerkbuurt 48, 50 en 52 en “Landwinkel De Fruitheerlijkheid” zijn gevestigd (vermelden Copyright Wim Schut). De nettekening is van Abraham Rademaker en hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd op deze schetsen. De nettekening draagt net als de schetsen de datum 1718. Hoewel de nettekening van Rademaker een mooier plaatje oplevert zijn de schetsmatige tekeningen van meer historische waarde omdat we hierop zien wat de tekenaar daadwerkelijk op 13 augustus 1718 aantrof. Het is wat we nu foto’s zouden noemen.


Het schilderij
Het prachtige schilderij van de oever met daarop de bebouwing aan de Kerkbuurt van Papendrecht is geschilderd door Jan van Goyen of Jan Coelenbier en dateert van 1646. Het “Huys te Papendrecht” is dan net gebouwd door Tielman van Muylwijck, een rijke patriciër uit Dordrecht. Niet eerder zagen we een deel van de dijk van het lintdorp Papendrecht zo vroeg in de tijd en zo natuurgetrouw in beeld gevangen. Uit nader onderzoek blijkt dat wat we op het schilderij zien redelijk naar waarheid is geschilderd. Waar het schilderij zich momenteel bevind is onbekend. De laatste keer dat het schilderij op een veiling is aangeboden was in 1995 bij Christi’s in Londen.
Het schilderij bracht toen 98.300 Britse ponden op.

 

Het onderzoek
Het “Huys” zoals afgebeeld op het schilderij bestaat niet meer maar de tongewelfde kelders waarop het “Huys” gefundeerd was nog wel. Momenteel werkt een speciale werkgroep bouwhistorie van de AWN Lek en Merwestreek – werkgroep Papendrecht, aangevuld met lokale amateurhistorici, aan een diepgaand onderzoek naar deze drie nog steeds toegankelijke kelders.
Zij treden met dit persbericht voor het eerst naar buiten met voorlopige resultaten. Uiteindelijk zal het onderzoek nog dit jaar resulteren in een uitgebreid bouwkundig historisch rapport van het “Huys te Papendrecht”. De werkgroep beloofd in de tussenliggende tijd met nog meer bijzondere en voor de geschiedenis van Papendrecht belangrijke informatie te komen.

De afbeeldingen kunnen door het publiek op A3 formaat worden bekeken in de Landwinkel de Fruitheerlijkheid aan de Kerkbuurt 56 of in Wijnhuis de Paap aan de Meidoornstraat 29 in Papendrecht.


------

AWN – afdeling Lek- en Merwestreek heeft (± 100 leden) en als doel het opsporen en behoud van archeologisch erfgoed, vergroten van de kennis en vaardigheden en historische bewustwording onder een groter publiek. De vereniging zoekt enthousiaste mensen die mee willen werken aan het ontdekken van de (lokale) geschiedenis.
Redactie: verzoek tot plaatsing van deze tekst in kader en met logo (zie bijlage 6) bij artikel met link www.awn-lek-merwestreek.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk van de Graaf, tel: 06-4242 6403.

AWN – Lek- en Merwestreek – Werkgroep Papendrecht.