Papendrecht - onderzoek naar nut Gemeenschappelijke Regelingen hard nodig

Bij de Dienst Gezondheid en Jeugd is het in financiële zin misgegaan. De Dienst Gezondheid en Jeugd is een (van de vele) Gemeenschappelijke Regeling. Het College van B&W van Papendrecht vraagt nu aan de Gemeenteraad instemming om de inwonersbijdrage met € 9,15 te verhogen om zodoende het ontstane tekort in te lopen.

 

Het gaat om een extra bijdrage van € 294.000,--. Voor een risicoreserve zou nog een inwonersbijdrage van € 1,45 benodigd zijn, in 2016. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht betreurt deze ontwikkelingen. De gemeente Papendrecht is indertijd in deze gemeenschappelijke regeling gestapt vanuit de veronderstelling dat samenwerking loont. Ook financieel. Dat blijkt helaas niet te kloppen.

 

In zijn column in VNG Magazine[1] laat politicoloog André Krouwel zijn licht schijnen over een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Controle. Hij constateert dat er steeds meer gemeenschappelijke regelingen komen. Dat dit uit het oogpunt van samenwerking logisch is.

Maar dat er een belangrijke kanttekening met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen op zijn plaats is. Omdat er van democratische controle feitelijk geen sprake meer is.

 

Bij het kruisje tekenen

Het betekent dat de gemeenteraad bij een tekort als dit, feitelijk alleen bij het kruisje kan tekenen en er geen inzicht is of hiermee de werkelijke problemen, die ten grondslag lagen aan dit tekort, worden opgelost. De inwoners betalen de rekening. Zonder de garantie dat er niet volgend jaar of het jaar daarna opnieuw een extra bijdrage wordt gevraagd. Omdat de beoogde bezuinigingen wederom niet gerealiseerd worden. Er is bij de Dienst Gezondheid en Jeugd sinds 2011 structureel van alles mis en feitelijk is er nagenoeg niets gebeurd om dit aan te pakken. Dit schaadt het vertrouwen van de inwoners in de politiek.

 

Pleidooi voor onderzoek naar Gemeenschappelijke Regelingen

Onafhankelijk Papendrecht pleit daarom voor een onafhankelijke onderzoekscommissie. Om uit te zoeken of de Gemeenschappelijke Regelingen waarin de gemeente Papendrecht participeert nog lonend zijn. En om er beter toezicht op te kunnen houden.

 

“Het zou een goede zaak zijn als de Gemeenteraad van Papendrecht alle Gemeenschappelijke Regelingen op een rijtje zou zetten en zou gaan onderzoeken of deze nog lonend zijn of niet (meer). Gemeenschappelijke Regelingen die niet (meer) lonend zijn kunnen we dan verlaten en zo de gemeentefinanciën weer op orde brengen”, aldus Lammers.

 [1] André Krouwel - VNG Magazine nr.3, 2015.