Lokalen winnen aan kracht bij Provinciale Staten verkiezingen


nederlandlokaal350

 
Als Nederland Lokaal mikten we op zetels in alle Provinciale Staten en op 2 tot 3 zetels in de Eerste Kamer. De resultaten zijn echter niet in alle opzichten positief.
 
Verschillende verwante lokale partijen behaalden zetels: Groninger Belang (3), Sterk Lokaal in Drenthe (1), Volkspartij Limburg (1), Zeeland Lokaal (1) en Lokaal Brabant (1). Wij feliciteren kandidaten, besturen en kiezers hiermede van harte. Het bewijs is geleverd: een goed (provinciaal) thema, een krachtige inzet en eendrachtige samenwerking van lokale partijen levert een klinkend resultaat op.
 
De kandidaten voor de lokale-provinciale partijen kwamen uit zo'n 200 lokale partijen. Tientallen van deze partijen hebben ook actief campagne gevoerd in hun eigen gemeente en in omliggende gemeenten. Een inzet die tot voor kort ondenkbaar was.
 
Zoals blijkt uit de vergelijking van kaarten met de verkiezingsresultaten van 2011 en 2015 is er sprake van een positieve trend in de kiezersvoorkeur voor lokaal-provinciaal. In de komende jaren zal dit zeker doorzetten. Zie ook de voorkeur van wethouders en raadsleden van lokale partijen voor provinciale en landelijke samenwerking. Delen van kennis, samenwerking in acties en campagnes, alsmede afstemming in bestuurlijke overleggen, levert een beter resultaat voor onze burgers.
 
Hoewel we onze doelstellingen nog maar voor een deel hebben gerealiseerd, zijn de lokale-provinciale partijen zonder uitzondering van mening dat er nu moet worden doorgezet. Voor de Statenverkiezingen hebben we nu vier jaar tijd om ons voor te bereiden. In die periode zullen we de lokale leiders (raadsleden en wethouders), als ook de besturen van lokale partijen opzoeken. Bij een volgende campagne zetten we in op een samenwerking met de helft van de 850 lokale partijen die in gemeenteraden zetels hebben.
 
De contacten met burgers en hun verwachtingen van lokale partijen hebben ons gesterkt in de overtuiging dat alleen lokale inzet niet voldoende is om de belangen van onze burgers te dienen. In een sterk gecentraliseerd land als Nederland wordt veel van bovenaf geregeld. Onze burgers verwachten meer van ons. Wij zullen hen niet teleur stellen.
 
Bert Euser, voorzitter Nederland Lokaal, 23 maart 2015  

Lokalen winnen aan kracht bij Provinciale Staten verkiezingen

In elf van de twaalf provincies hebben lokaal-regionale partijen deelgenomen aan de verkiezingen. Niet in alle provincies zijn de lokaal-regionale direct verkozen. Maar de gestage opmars van lokalen naar provincie en land is in volle gang.
 
Zo hebben lokaal-regionale partijen goed gescoord in de kop van Noord-Holland, Zeeland, Friesland en Groningen, delen van Gelderland, in de Achterhoek, grote delen van Limburg en Drenthe. Maar ook in West Brabant en de westelijke delen van Gelderland laten scores zien van 3 tot 4 procent en hoger.
 
Nu zegt dat op zich nog niet zoveel. Belangrijk is de trend ten opzichte van 2011.
Wie naar die trend kijkt ziet dat behouden het westen van Zeeuws-Vlaanderen en delen van Friesland in het hele land de lokaal-regionale partijen beter hebben gescoord dan vier jaar geleden.
 
Deze trend sluit aan bij resultaten van de grootschalige enquête onder lokale raadsleden waar driekwart het een goede zaak vindt als lokale partijen de krachten bundelen op provinciaal niveau.
 
Nederland Lokaal zal dan ook doorgaan op de ingeslagen weg en blijvend een platform bieden voor lokale partijen om hun invloed in provincies en Den Haag flink te vergroten.Gekozen Regionale Lokale partijen