“Maak provinciale energie miljarden over aan gemeenten”

 “Maak provinciale energie-miljarden over aan gemeenten”

 

Een aanzienlijk deel van de zestien miljard euro die provincies opgepot hebben na de verkoop van hun energiebedrijven zouden beschikbaar moeten komen voor gemeenten. Deze oproep doen Hilbrand Nawijn, lijsttrekker van Nederland Lokaal Zuid-Holland, en Ronald van Meygaarden, lijsttrekker van Lokale Partijen Gelderland. De beide lijsttrekkers willen een nationaal fonds waaruit zwakke gemeenten kunnen worden ondersteund.

 

Met de overheveling van rijkstaken blijven gemeenten met een tekort zitten van bijna vier miljard euro, zo heeft onderzoekscentrum voor de lokale economie (Coelo) uitgerekend. De burgers in gemeenten betalen hier de prijs voor. Het fonds zou de meer armlastige gemeenten moeten helpen met structurele oplossingen voor hun burgers die klem zitten.


Versterking van de lokale economie is een tweede doelstelling. “Als 18 maart iedereen die bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij heeft gestemd, nu op een lokaal-regionale partij stemt, kunnen we voorkomen dat Den Haag met het geld aan de haal gaat”, aldus Nawijn.

 

Het rijk heeft het provinciefonds al met 300 miljoen gekort. Ook is de verdeling van gelden uit het provinciefonds aangepast om de provincies met veel energiegelden verder te korten. “Op die manier wordt het geld van de burger op slinkse wijze afgepakt.”, aldus van Meygaarden. “Wij willen dan ook dat de oorspronkelijke verdeelsleutel in het provinciefonds wordt hersteld. Op die manier kunnen de energiegelden beter ten goede komen aan de burgers in gemeenten.”

 

De verschillen tussen provincies zijn groot. Zo heeft Gelderland 4,6 miljard en Zeeland geen energie-miljarden beschikbaar. De beide lijsttrekkers zien dat niet als een probleem. “Het is geld van de burger. Nu worden de gelden ingezet om snelwegen aan te leggen, natuurgebieden te ontwikkelen en voor cultuurprogramma’s. De belofte van de lokalen bij de gemeenteraadsverkiezingen was om de burger op één te zetten. Dat leverde een derde van de stemmen op. Ook nu willen we de burger op één.”, aldus Nawijn. “Solidariteit is belangrijk. Wij staan als lokale beweging voor al onze lokale kiezers in dit land. Het is niet acceptabel als gemeenten hulpbehoevenden moeten korten op zorg en jongeren niet aan een baan kunnen helpen.”, zo stelt van Meygaarden strijdvaardig.

 

Zowel Nawijn als van Meygaarden roepen hun collega-lijsttrekkers van lokaal-regionale partijen in het hele land op om na de verkiezingen van 18 maart van de energiegelden een belangrijk onderhandelingspunt te maken. “Als genoeg mensen op een lokaal-provinciale partij stemmen, kunnen we ook een sterke lokale vertegenwoordiging krijgen in de Eerste Kamer. Het geld, maar ook veel meer bevoegdheden, moeten richting gemeenten en haar burgers.”, aldus Bert Euser, kandidaat lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens Nederland Lokaal.

 

Nawijn en van Meygaarden willen dat het fonds onder aansturing komt te staan van vertegenwoordigers van provincies en gemeenten. “De rijksoverheid heeft zich niet te bemoeien met dit geld” aldus van Meygaarden. Provincies die nog aandelen hebben in energiebedrijven kunnen deelnemen als ze bereid zijn bij verkoop de opbrengsten in het fonds te storten.


Hilbrand Nawijn
Hilbrand Nawijn
Ronald van Meygaarden
Ronald van Meygaarden
Bert Euser
Bert Euser

Persbericht provinciale energiegelden v3
Adobe Acrobat document 229.9 KB