Raadslid doet mee aan beide verkiezingen


10 maart 2015

 

PAPENDRECHT - Ruud Lammers, raadslid van Onafhankelijk Papendrecht, doet op woensdag 18 maart mee aan beide verkiezingen: zowel die van de Provincie als van die van het Waterschap. Voor Nederland Lokaal staat hij op plek 3, bij de Algemene Waterschapspartij op nummer 4. Hoe hij al die ballen in de lucht houdt? “Ik werk vanuit huis als ZZP’er, ik hou overal dagelijks dossiers van bij en ik kan goed plannen. En ik heb het er graag voor over!”

 

“Achter de schermen ben ik al een paar jaar betrokken bij Nederland Lokaal”, vertelt Ruud Lammers. Alle lokale partijen in Nederland doen hun best op lokaal niveau. Maar in dossiers die te maken hebben met milieu, verkeer of vervoer, kom je soms niet verder, omdat je als lokale partij geen vertegenwoordiger hebt in de provincie. En daar wordt het beleid op die gebieden gemaakt. Neem nu het Containertransferium in Alblasserdam. Dat levert zo’n duizend extra vrachtwagenbewegingen op, terwijl het op de A15 nu al vast staat. Rijkswaterstaat heeft het plan voor verbreding van de A15 ter hoogte van Papendrecht in de koelkast gezet, omdat ze de gevolgen voor ons niet beseffen.”
Maar de landelijke partijen hebben toch al een vertegenwoordiging in de provincie? “Ja, maar die weten niet wat hier speelt. Toen er sprake was van het verwerken van asbest bij Nedstaal heb ik ze allemaal tevergeefs afgebeld, omdat ik hierover vragen wilde stellen aan de provincie.”

Milieu

Elke provincie heeft zijn eigen issues, dus elke provincie heeft zijn eigen verkiezingsprogramma. “Omdat Zuid-Holland een van de meest vervuilde gebieden van Europa is, is milieu een belangrijk onderwerp in ons programma, met name de luchtkwaliteit en handhaving van milieuregels”, vertelt Lammers. “Ook verkeer, vervoer, het terugdringen van files zijn speerpunten. En we zijn tegen windmolens, omdat je windenergie niet kunt opslaan. Je kunt beter investeren in biogas of zonne-energie.”
Lammers benadrukt dat hij op persoonlijke titel lid is van NL Lokaal. “Ik behartig de belangen van alle lokale partijen in Zuid-Holland. De mensen die in 2014 op een lokale partij hebben gestemd, kunnen nu op NL Lokaal stemmen. Bij de gasboringen in Groningen zie je wat ervan komt als het bestuur te ver van de mensen af staat. Je moet zuinig zijn op gemeenten, je moet ze belangrijker maken, want zij weten wat er speelt. Lokaal bestuur heeft de toekomst. Maar dan moet je wél de bewoners meteen betrekken bij plannen. Niet eerst beleid maken en achteraf een info-avond houden en bezwaarschriften afhandelen. Mensen zijn over het algemeen redelijk en begrijpen het algemeen belang wel als je ze meteen serieus neemt.”

Waterschapspartij

Ook bij de Waterschapspartij hamert Lammers op democratisering en onafhankelijkheid. “Een waterschap is het oudste democratische orgaan, dat al sinds de 13e eeuw bestaat. Een waterschap moet redeneren vanuit waterbeheer. Het moet onafhankelijk blijven van het Rijk, zodat de waterschapsbelasting die geïnd wordt, niet gebruikt kan worden voor het dichten van een gat in de Haagse begroting.”
De klimaatverandering leidt periodiek tot hogere waterstanden door regenval. Dat pompen de gemalen allemaal weg, waardoor de grond steeds verder inzakt terwijl de zeespiegel stijgt. Bescherming tegen rivieroverstromingen komt voor ons op de eerste plaats. Daarbij heb je te maken met allerlei belangen, zoals die van agrariërs, natuurbeschermers en bewoners.”
Ruud Lammers wil de belangen van de Alblasserwaard laten doorklinken in Tiel, waar het waterschap Rivierenland is gevestigd. “Kom in elk geval stemmen woensdag 18 maart”, roept Lammers op.