Ruud Lammers wil lokale ervaring graag uitbouwen

Ruud Lammers bij de jachthaven van Papendrecht. Foto: Bert Bons
Ruud Lammers bij de jachthaven van Papendrecht. Foto: Bert Bons

PAPENDRECHT • Raadslid Ruud Lammers van Onafhankelijk Papendrecht doet op woensdag 18 maart mee aan zowel de Waterschapsverkiezingen als de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Bij de Waterschapsverkiezingen staat hij op plaats nummer 4 voor de Algemene Waterschaps Partij (AWP) en bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten staat hij als derde op de lijst voor Nederland Lokaal.Toen Lammers hoorde van vooraanstaande politicologen dat het goed zou zijn wanneer lokale partijen zich zouden verenigen, zodat ze op provinciaal niveau hun invloed kunnen uitbreiden, sprak hem dat enorm aan. "Daarnaast kiezen de Provinciale Staten de Eerste Kamer, dus die invloed reikt zelfs nóg verder", vertelt de gedreven Papendrechtse politicus.


Van dienst zijn
"Ik kan onze inwoners in Papendrecht beter van dienst zijn wanneer ik provinciaal actief ben", is de overtuiging van Lammers. Als voorbeeld noemt hij de verbreding van de A15 en de benodigde milieumaatregelen die daar nodig zijn om het fijnstof te verminderen. "Rijkswaterstaat moet bezuinigen en heeft de verbreding uitgesteld, maar wanneer we in de Provinciale Staten zouden zitten, zouden we hierover kunnen meebeslissen."

Lammers pleit zowel plaatselijk als op provinciaal niveau voor een participatiedemocratie. "Burgers en instanties moeten aan de voorkant betrokken worden bij de besluitvorming, zodat zij hun visie en hun deskundigheid kunnen toevoegen aan de besluiten die uiteindelijk genomen worden."

Ondersteuning
Het enige raadslid van Onafhankelijk Papendrecht werd in zijn kandidatuur voor de Provinciale Staten-verkiezingen overigens ondersteund door enkele leden van het Papendrechts Algemeen Belang en Ambacht Uw Belang uit Hendrik Ido Ambacht. "Ik betrek het PAB en de andere plaatselijke partijen in de Drechtsteden bij mijn werk voor Nederland Lokaal en mijn kandidatuur voor deze partij." Ruud Lammers is de enige kandidaat uit de regio voor Nederland Lokaal.

"We gokken in Zuid-Holland op vijf à zes zetels van de 55 beschikbare zetels. In dat geval zou ik met mijn derde plaats dus verkozen worden. Het is spannend omdat het nieuw is. We doen voor het eerst mee, dus we weten niet hoe het zal lopen. Veel zal ook afhangen van het opkomstpercentage. Hoe meer mensen gaan stemmen, hoe beter het is."

Achtergrond
Zijn kandidatuur voor de Algemene Waterschaps Partij AWP heeft niet zozeer een politieke achtergrond. Hij voert diverse redenen aan waarom hij voor Waterschap Rivierenland aan het werk wil. Ruud: "Ten eerste zijn de waterschappen de oudste democratische openbare lichamen van ons land. Het is goed dat de waterschappen een gekozen bestuur hebben, zodat zij blijven wortelen in de samenleving. Om dat bestuur levend en geïnspireerd te houden, stel ik mij kandidaat."


"Ten tweede vind ik het van belang dat Nederland, dat in een rivierendelta ligt, kan blijven beschikken over betrouwbaar, veilig en schoon water. Voor de huidige, maar ook voor de toekomstige generaties. En ten derde is mijn keuze om juist voor de Algemene Waterschapspartij te kiezen ingegeven door de wetenschap dat deze partij geen partijpolitiek zal bedrijven over ons water en het waterbeheer. Het gaat de AWP om ons water en dát is belangrijk. Water heeft immers geen politieke kleur. Laten we dat vooral zo houden. Het is voor iedereen die in ons gebied woont, werkt en recreëert van groot belang dat we kunnen blijven beschikken over betrouwbaar, veilig en schoon water. Daar wil ik mij graag voor inzetten."

Voortbestaan
Lammers heeft de discussie die gevoerd is over de afschaffing van de waterschappen gevolgd. Hij is blij dat het voortbestaan van deze instantie de komende jaren gegarandeerd is. "Als het Waterschap zou opgaan in bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, loop je het risico dat ze betrokken worden in bezuinigingsoperaties. Dat zou directe gevolgen hebben voor de veiligheid van onze dijken en polders. Het is goed dat er een onafhankelijk instituut is dat niet beïnvloed wordt door de bezuinigingsdrift van meneer Rutten en alles in het werk stelt om ons te beschermen."

De Papendrechtse politicus hoopt dat hij zowel voor de Provinciale Staten als voor het Waterschap gekozen wordt. "Ik zou het mooi vinden om te kijken hoe ik mijn ervaring in de lokale politiek kan uitbouwen op regionaal en provinciaal niveau."