Uitnodiging mini-conferentie Nederland Lokaal

Uitnodiging mini-conferentie Nederland Lokaal 28 februari 2015


Beste politieke vrienden van Nederland Lokaal,

Graag nodigen wij u uit voor onze mini-conferentie waarbij tevens de presentatie van de 

lijsttrekkers voor de verkiezingen van Provinciale Staten en daaropvolgend die van de Eerste 

Kamer plaatsvindt.

De mini-conferentie vindt plaats op:

Datum: 6 maart

Aanvang: 16.30 uur, einde 19.00 uur

Plaats: Den Haag, bij Prodemos in de Senaatszaal Agenda:

16.00 Inloop 

16.30 Opening met daarna achtereenvolgens

  • Prof. M.P.C.M. van Schendelen 
  • Frank van Dalen, voorzitter Politieke Academie
  • Presentatie provinciale lijsttrekkers 
  • Presentatie van de lijsttrekker voor de Eerste Kamer
  • Aanbieden Politiek Manifest Nederland Lokaal

18.30 uur Mogelijkheid tot stellen van vragen

19.00 uur Sluiting

Graag verwelkomen wij de lijsttrekkers en coördinatoren met enkele vertegenwoordigers 

vanuit de provincie op deze middag.


Het bestuur van Nederland Lokaal 

Bert Euser

Ton Schijvenaars

Emma Kraak

Jos Schouwenaar

Kees van Pelt