Verkiezingsprogram Zuid-Holland Provinciale Staten gelanceerd

Ruud Lammers staat als derde op de lijst van Nederland Lokaal en doet mee aan de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015.

Lammers is al enige jaren betrokken bij Nederland Lokaal. Zo had hij ontmoetingen met de bestuursleden Bert Euser en Ton Schijvenaars en was hij vorig jaar aanwezig op de conferentie in Steenbergen. Hij zag van meet af aan de kansen en de meerwaarde in van meer samenwerking van lokale partijen op provinciaal en landelijk niveau.

De Provinciale Staten kiezen immers de Eerste Kamer.

Hij richtte in Papendrecht een nieuwe politieke partij op: Onafhankelijk Papendrecht. Met het motto: doen wat je zegt! Met deze partij kwam hij in 2014 in de Gemeenteraad.

 

Onafhankelijk Papendrecht staat voor de integriteit van de gemeente als bestuurlijke entiteit. Lammers vindt het dan ook niet nodig dat gemeenten fuseren. “Dat kost altijd meer dan men voorspelt, de vooruitzichten zien er altijd zonniger uit dan de realiteit”, aldus Lammers.

Daarom is hij blij met de passages in het nieuwe verkiezingsprogramma van Nederland Lokaal Zuid-Holland waarin staat dat er geen gedwongen fusies en gemeentelijke herindelingen meer mogen komen. De provincie mag dat dan niet meer afdwingen.
Stoppen dus met de top-down aanpak. Die werkt niet meer.

 

Lammers heeft de laatste jaren hard getrokken aan de verschillende milieudossiers die in de regio Drechtsteden spelen. Terugdringen van uitstoot en lozingen van gevaarlijke stoffen zoals asbest, roet, fijnstof, grofstof en diverse chemicaliën. Dat zijn stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die Lammers op de politieke agenda van de Drechtsteden heeft gezet. Minder overlast (geluid, stof, stank, verkeershinder) voor de inwoners.

 

Maar een van de belangrijkste innovaties die nodig zijn is dat er niet meer over de hoofden van de mensen heen politiek bedreven wordt, maar samen mét de mensen, samen mét de burgers, de inwoners van iedere gemeente.

Dat is het principe van de participatiedemocratie. De burger dient centraal te staan, ook op het provinciale niveau. “Dat spreekt mij erg aan, want wat ik zie in de praktijk van het besturen van alledag, is dat inspraak pas komt nadat er besluiten zijn gevallen: de inwoners hebben dan letterlijk het nakijken”, aldus Lammers.

Dat moet anders.

 

Daarom is Lammers voor Nederland Lokaal actief geworden. Samenbundeling van de lokale krachten kan wel degelijk verandering tot stand brengen.

Onder het motto ‘Van Haagsche macht naar Lokale Kracht’ gaan de lokale partijen van Zuid-Holland de strijd aan met de verstarde landelijke partijen voor een veiliger, schoner, bereikbaarder én democratischer Provinciaal bestuur.

 

Lammers: “Ik zet me graag met hart en ziel in voor de idealen van Nederland Lokaal!”

 


 

Bijlage: Nederland Lokaal verkiezingsprogram 2015-2019 Provinciale Staten

Verkiezingsprogramma Zuid-Holland
2015-2019 NL verkiezingsprogr PS ZH def.
Adobe Acrobat document 521.0 KB