Zijn directheid roept ongewild aversie op

0027 Persbericht OP inzake Asbest Rivier
Adobe Acrobat document 223.8 KB

Een emissie van 10 ton asbest per jaar is vergund. De milieudienst (OZHZ) stelt niet op asbest te controleren. Het bedrijf, Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong, mag zelf zijn monsters nemen. Die monsters worden door een gecertificeerd bureau beoordeeld. Daar zat nooit asbest in. Logisch, want het bedrijf mag de monsters zelf nemen en kijkt er wel voor uit monsters mét asbest in te sturen. Een typisch geval van "De Slager Die Zijn Eigen Vlees Keurt".