Presentatie in de commissie Ruimte

Foto: Marijke Toma
Foto: Marijke Toma


Op 7 januari 2015 hield Ruud Lammers een presentatie in de commissie Ruimte van de gemeenteraad. Deze presentatie kunt u hieronder downloaden.


Onafhankelijk Papendrecht roept het College op zijn verantwoordelijkheid te nemen en de opschaling milieucategorie te weigeren. Hierna sommen wij zeven argumenten op waarom de nieuwe vergunning niet verleend zou mogen worden.

1) Ernstige milieuvervuiling en overlast, grote hoeveelheden grofstof en fijnstof worden uitgestoten

2) Aanzienlijke toename van vervoersbewegingen over de dijk, van en naar het bedrijf, met alle gevolgen van dien
3) Activiteiten vinden plaats op veel te dichte afstand van woonwijk
4) Asbest-emissie: tot op dag van vandaag niet onderzocht
5) College dient eerst in kaart te brengen wat de veiligheidsrisico’s voor bewoners zijn en de mogelijke juridische consequenties die hieruit richting Gemeente kunnen volgen
6) Kosten lopen onverantwoord hoog op
7) Bedrijf verdient geen credit, hield zich eerder niet aan verbod rechter om puin te breken

Presentatie
def3-rivieren3sprong_presentatie_OP_07-0
Adobe Acrobat document 3.4 MB
Op de foto ziet u de transportband zonder overkapping in bedrijf. Hedenochtend 14 januari 2015. Deze banden zijn dus gewoon in gebruik.
Op de foto ziet u de transportband zonder overkapping in bedrijf. Hedenochtend 14 januari 2015. Deze banden zijn dus gewoon in gebruik.

 

Het Platform Overlast Rivierendriesprong stelt het volgende. Volgens het College zouden de transportbanden dicht zijn. Is dat zo?

 

Nee, kijk maar op de foto hiernaast.


De transportbanden zijn open en niet overdekt.

Daardoor kan veel stof en materiaal van de bergen verwaaien naar de dichtbij gelegen woonwijk. Het muurtje houdt het verwaaien van het stof niet tegen.