Raadsvergadering over De RivierendriesprongDe opvatting van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht is:


"Waar het ons om gaat is dat naast het belang van de gemeente en het belang van het bedrijf, ook het belang van de inwoners ter plekke goed zal worden bediend.

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht ziet toe op een evenwichtige behandeling van deze drie tegenstrijdige belangen."

Onafhankelijk Papendrecht is faliekant tegen het verlenen van een vergunning met een hogere milieucategorie aan het bedrijf de Rivierendriesprong omdat de bewoners ter plekke nu al enorm veel overlast en hinder ervaren van stof, geluid (vervoersbewegingen) en emissies van gevaarlijke stoffen.