Privacy voor cliënten WMO/Sociaal domein wordt geregeld met privacy-protocol

Toezegging door het Drechtsteden bestuur

 

Bij decentralisaties in het sociaal domein van de GR Drechtsteden:

 Privacy voor cliënten WMO/Sociaal domein wordt geregeld met privacy-protocol

 

Tijdens de Drechtraad van 07 oktober 2014 jongstleden, welke werd gehouden in cultureel centrum Landvast te Alblasserdam, heeft de Drechtraad te horen gekregen dat er voor 1 december 2014 een zogenaamd privacy protocol zal worden opgesteld ten behoeve van de WMO in het sociaal domein waarvoor de aangesloten gemeenten binnen de GR Drechtsteden met ingang 1 januari 2015 verantwoordelijk worden.

 

De hulpverleners die in een wijkteam samenwerken, mogen niet zomaar alle cliënt- en/of patiëntgegevens met elkaar bespreken. Binnen een team moet zorgvuldig omgegaan worden met de privacy van mensen. Dat is niet alleen een wettelijke plicht, het zal ook het vertrouwen in de hulpverlening ten goede komen. Voor hulpverleners in de wijkteams dient daarom één privacy-protocol te worden opgesteld. Hierin staan regels hoe de hulpverleners onderling met het delen van informatie omgaan. Het werken zonder of juist met verschillende privacy-protocollen (per beroepsgroep) met verschillende regels levert grote privacyrisico’s op.

 

Het is van groot belang dat er aandacht is voor het privacy-protocol. Het College Bescherming Persoonsgegevens dringt hier al ruim een jaar bij de gemeenten op aan.

 

Op initiatief van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht en met mede-indienerschap van de SP Dordrecht/Drechtsteden werd - om dit te bereiken - een motie ingediend.

Wij zien uit naar de behandeling van het voorstel ten behoeve van het privacy-protocol Drechtsteden in de Drechtraad. Daarmee is de verwachting dat het privacy-protocol net op tijd gereed is voordat de gemeenten de Rijkstaken over zullen nemen.

 

“Het ging hier duidelijk om een blinde vlek. We hopen dat door onze interventie het privacy-protocol er nu snel zal komen en dat zo de privacy-lekken binnen de WMO en het sociaal domein op competente wijze zullen worden gedicht”, aldus Lammers.

motie Drechtraad 07 oktober 2014 inz. pr
Adobe Acrobat document 92.3 KB