OP roept Nedstaal met klem op om met de proef in oktober niet van start te gaan

OP roept Nedstaal met klem op om met de proef in oktober niet van start te gaan. Daarvoor zijn tenminste 5 argumenten:

 

1. De forse inhoudelijke technische bezwaren tegen de proef, welke in de VPRO / Argos documentaire door top-deskundigen zijn geuit, werden noch door Nedstaal noch door de OZHZ voldoende weerlegd.

2. De monitoring van de proef en de controles bieden onvoldoende waarborgen; er is geen enkele sprake van onafhankelijkheid bij de controles en metingen op het vrijkomen van asbestdeeltjes.

3. De proef wordt begeleid door de OZHZ ( de Provincie Zuid-Holland ) die notabene zelf betrokken was bij de toekenning van de vergunning voor de proefnemingen door Nedstaal met verbranding van asbesthoudend materiaal in de smeltovens.

4. Het hoger beroep van de gemeente Alblasserdam bij de Raad van State loopt nog. Laten we eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten.

5. Volgens internationale deskundigen staat het vast dat de proefneming door Nedstaal ernstige problemen zal gaan opleveren. De asbestdeeltjes zullen nog voordat ze in de smelt komen de lucht in geblazen worden ( door de enorme hitte van ~ 1700 graden Celcius ) waardoor ze vrij komen in de hal en ook daarbuiten, via de dakkappen. Het doeken filter is ongeschikt om de deeltjes af te vangen.

 

De volksgezondheid van medewerkers ( OP ontving reeds eerder twee anonieme brieven van verontruste medewerkers ) en van de inwoners in een straal van minstens 10 kilometer rondom de fabriek loopt ernstig gevaar.

De hele regio Drechtsteden ligt in de gevarenzone, asbestdeeltjes worden via de wind in de luchtlaag verspreid en komen via immissie in de leeflaag terecht.

 

Bij onverhoopte doorgang van de proef stelt OP alle direct betrokken functionarissen voor alsdan reeds nu persoonlijk aansprakelijk voor de negatieve gezondheidseffecten op de inwoners van de Drechtsteden. OP zal de komende weken intensief de ontwikkelingen volgen.