Onafhankelijk Papendrecht qua grootte tweede stijger bij verkiezingen

Onafhankelijk Papendrecht (OP) is enorm blij met de winst van een zetel in de gemeenteraad van Papendrecht. Er hebben 918 mensen hun stem op Onafhankelijk Papendrecht uitgebracht. OP heeft deze overwinning op eigen kracht gerealiseerd en is de kiezers enorm dankbaar voor hun steun!

 

Nadat OP medio januari 2014 was gelanceerd restten nog slechts twee maanden om de nieuwe naam bekendheid te geven. En dat is goed gelukt. Hadden we nog iets meer tijd gehad voor de campagne, dan – zo is ons vermoeden – had OP op nóg meer bekendheid bij de Papendrechters kunnen rekenen. Met een nóg beter stembusresultaat. We zaten nu al dicht tegen de grens van 2 zetels aan. OP is nu al groter dan de SGP, en groter dan GroenLinks.

Wij feliciteren het PAB met het behaalde mooie verkiezingsresultaat van 7 zetels. Het ligt voor de hand dat het PAB de leiding zal nemen bij de aanstaande coalitie-onderhandelingen.

 

Onafhankelijk Papendrecht, als nieuwkomer in de Raad, boekte een enorme winst en haalde bij deze verkiezingen als tweede partij de meeste nieuwe stemmen. Een ongelofelijke prestatie in het huidige krachtenveld. Aangezien de landelijke media – zowel in de krant als op televisie – nagenoeg geen aandacht aan de lokale onafhankelijke partijen hebben besteed.

In dit licht bezien is het uiterst knap dat in Papendrecht de twee lokale partijen – PAB en OP – als de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen naar voren zijn gekomen. Een winst van bijeen genomen meer dan 2000 stemmen voor de lokale partijen!

 

De inwoners hebben met hun stemgedrag aangegeven de buik vol te hebben van de landelijke media. Zij versloegen de gemeenteraadsverkiezingen, hoogst irritant en arrogant, als een tussentijdse peiling voor de Tweede Kamerverkiezingen. De landelijke kopstukken waren niet van het scherm af te slaan. Dit werkt in onze ogen erg vertroebelend, en het is ronduit schadelijk voor de lokale participatie-democratie.

 

Formatie van een nieuw college

Bij de formatie van een nieuw college kunnen wij ons voorstellen dat het PAB de leiding neemt.

De drie christelijke partijen hebben hun posities geconsolideerd. Daarmee is een lokaal-christelijke coalitie denkbaar, die kan rekenen op een stevige meerderheid van 14 zetels.

Het aantal wethouders kan terug naar 3 (fte). D66, VVD, GroenLinks en de PvdA hebben elk tegenvallende resultaten geboekt. Het ligt voor de hand dat zij een toontje lager gaan zingen.

 

OP zal partijen houden aan hun verkiezingsbeloften. Het is mede om die reden dat OP, vanuit de waakhondfunctie, voor een rol in de oppositie opteert.

 

pani 26-03-2014