RTV Papendrecht moet in de lucht blijven

PAPENDRECHT - Het OP stelt het volgende: "Na een formele aanloop van circa twee jaar begon in oktober 2010 een groep enthousiaste radiomakers met de bouw en inrichting van een gloednieuwe lokale publieke omroep. In het pand aan de Schoorweg verrees een complete radiostudio, een geavanceerde ICT infrastructuur en werd het fundament voor een professionele TV studio gelegd. Op 18 juni 2011 werd RTV Papendrecht door burgemeester De Bruin officieel geopend, in aanwezigheid van ruim tweehonderd belangstellenden".

 

Inmiddels is RTV Papendrecht in onze gemeente een begrip. Denk alleen maar aan de programma uitzendingen vanaf de Markt in het Glazen Huis tijdens de Kerstdagen. Met meer dan 80 vrijwilligers worden wekelijks tal van uitzendingen gemaakt en verzorgd, voor een groeiend publiek van enthousiaste luisteraars. Liefde en passie voor het vak vormen, naast de benodigde professionaliteit, de leidraad. Ook zijn er in toenemende mate getalenteerde jongeren die stage lopen en die een plek vinden bij RTV Papendrecht. Elke zichzelf respecterende gemeente zou trots zijn op een zender als RTV Papendrecht.

 

Onlangs werd bekend dat het zittende College van B&W niet bereid is om de investeringssubsidie die al in 2010 werd aangevraagd te honoreren. Wel ontving RTV Papendrecht de afgelopen jaren exploitatiesubsidies. Volgens de wetgeving is de gemeente gehouden de Rijksmiddelen voor de ondersteuning van een lokale omroep aan RTV Papendrecht door te betalen. Daarnaast heeft de gemeente, lees het College van B&W, een zorgplicht. We moeten er met elkaar voor zorgen dat RTV Papendrecht in staat gesteld wordt om mooie programma’s te maken.

 

Inmiddels werkt RTV Papendrecht ook nauw samen met RTV Rijnmond die de basis calamiteiten zender voor de hele regio is. Eén en ander houdt in dat bij incidenten de zender van RTV Papendrecht kan worden ingeschakeld om de lokale bevolking op de hoogte te houden en te instrueren. Op die manier maakt de zender van RTV Papendrecht deel uit van het lokale veiligheidsbeleid om de bevolking te informeren in geval dat zich een ramp, incident of calamiteit voor zou doen. Bovendien kan het zijn dat verslaggevers van RTV Papendrecht worden ingeschakeld voor berichtgeving, bijvoorbeeld in die gevallen waarbij het incident in, of in de nabijheid van, de eigen gemeente plaats vindt. Afhankelijk van het incident worden beelden en berichten ook live doorgegeven aan bijvoorbeeld de NOS ten behoeve van landelijk uitzending.

 

Om bovenstaande redenen is het verstandig om de lokale zender RTV Papendrecht als gemeente te (blijven) ondersteunen met de Rijksmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn en ook vanuit de gemeentelijke zorgplicht. En er tevens voor te zorgen dat de zender de nodige investeringen kan (blijven) doen om met goede apparatuur te kunnen werken. Een betere locatie voor de zender is een van de aandachtspunten waar Onafhankelijk Papendrecht zich de komende periode graag sterk voor wil gaan maken. Papendrecht verdient een goede lokale radio- en televisiezender", aldus Onafhankelijk Papendrecht.

bij logo papendrecht.net