RTV Papendrecht moet in de lucht blijven

logo

Onlangs werd bekend dat het zittende College van B&W niet bereid is om de investeringssubsidie die al in 2010 werd aangevraagd te honoreren. Wel ontving RTV Papendrecht de afgelopen jaren exploitatiesubsidies. Volgens de wetgeving is de gemeente gehouden de Rijksmiddelen voor de ondersteuning van een lokale omroep aan RTV Papendrecht door te betalen. Daarnaast heeft de gemeente, lees het College van B&W, een zorgplicht. We moeten er met elkaar voor zorgen dat RTV Papendrecht in staat gesteld wordt om mooie programma’s te maken.

 

Inmiddels werkt RTV Papendrecht ook nauw samen met RTV Rijnmond die de basis calamiteiten zender voor de hele regio is. Eén en ander houdt in dat bij incidenten de zender van RTV Papendrecht kan worden ingeschakeld om de lokale bevolking op de hoogte te houden en te instrueren. Op die manier maakt de zender van RTV Papendrecht deel uit van het lokale veiligheidsbeleid om de bevolking te informeren in geval dat zich een ramp, incident of calamiteit voor zou doen.

 

Bovendien kan het zijn dat verslaggevers van RTV Papendrecht worden ingeschakeld voor berichtgeving, bijvoorbeeld in die gevallen waarbij het incident in, of in de nabijheid van, de eigen gemeente plaats vindt. Afhankelijk van het incident worden beelden en berichten ook live doorgegeven aan bijvoorbeeld de NOS ten behoeve van landelijk uitzending. Om bovenstaande redenen is het verstandig om de lokale zender RTV Papendrecht als gemeente te (blijven) ondersteunen met de Rijksmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn en ook vanuit de gemeentelijke zorgplicht. En er tevens voor te zorgen dat de zender de nodige investeringen kan (blijven) doen om met goede apparatuur te kunnen werken. Een betere locatie voor de zender is een van de aandachtspunten waar Onafhankelijk Papendrecht zich de komende periode graag sterk voor wil gaan maken. Papendrecht verdient een goede lokale radio- en televisiezender.