Onderzoeksjournalisten zoeken contact

logo AD

Op 7 februari ontving Onafhankelijk Papendrecht een anonieme brief van een medewerker van Nedstaal. Deze brief is verspreid onder diverse journalisten. Journalisten willen in contact komen met de klokkenluider bij Nedstaal. Het AD heeft interesse in een interview en garandeert de anonimiteit.

Ook de VPRO heeft op verzoek van Onafhankelijk Papendrecht inmiddels interesse getoond in het Nedstaal dossier. En het hele dossier bij de gemeente Alblasserdam opgevraagd. Het blijkt om een grote zaak van nationaal belang te gaan. Centraal staat daarbij onder andere de vraag hoe de vele duizenden tonnen Nederlands giftig asbest te verwerken. Denk aan kassensloopschroot, maar ook aan metrotoestellen en boorplatforms van oliemaatschappijen.

 

Onafhankelijk Papendrecht is tegen verwerking van asbest op een "Jan-Boeren-Fluitjes-Manier" zoals Nedstaal het wil gaan aanpakken. Dit is veel te gevaarlijk voor de volksgezondheid. Nedstaal is waarschijnlijk toevallig in beeld gekomen bij het Ministerie, omdat men op zoek was naar plekken voor asbest-desintegratie (de advocaten van Nedstaal en de Provincie brachten het zo dat het schroot in de hete smelt zou 'glijden') of ook wel gewoon verwerkingsplekken genoemd. Het kan niet bij TATA Steel in IJmuiden. Maar Nedstaal is ook niet geschikt, want het verwerkingsproces dat voorgesteld wordt is niet deugdelijk en Nedstaal ligt zowat midden in een woonwijk, dicht tegen Alblasserdam aan. De milieudienst is volledig de weg kwijt en pleit inmiddels tegen het milieu, de OZHZ wil een vergunning verlenen, Gedeputeerde Staten zitten ook in dit grijzige overheidsmilieuschandaal. De Drechtraad weigerde op 11 februari 2014 een door Lammers ingediende motie met betrekking tot een M.e.r. (milieueffectrapportage) bij Nedstaal te steunen. Kortom alle partijen hebben boter op hun hoofd. In elk geval procederen drie gemeenten nu tegen Provinciale Staten. Want volgens wetgeving mag het ook helemaal niet. De Wet Milieubeheer is daar helder over.

 

Onafhankelijk Papendrecht is hierbij van het begin af aan ten nauwste betrokken. Omdat de vele giftige stoffen, die via emissies via de open dakkappen in de fabriek van Nedstaal en via de schoorsteen de atmosfeer in verdwijnen, via immissie in de leeflaag van ons allemaal terecht komen en een groot gezondheidsrisico met zich brengen. Daarover zijn rapporten geschreven die de noodklok luiden.

De inwoners van Alblasserdam en Papendrecht krijgen dagelijks slechte lucht in te ademen, de latentietijd van asbest is wetenschappelijk gesteld op 10-70 jaar, kortom er gaan doden vallen. Wij willen dit voorkomen. Nedstaal moet schoon produceren en de controle dient goed te zijn en op orde, handhaving moet ervoor zorgen dat het bedrijf doet wat conform de vergunningen is afgesproken. Geen voortrekkers- en voorkeursbeleid ten opzichte van Nedstaal meer door de overheid. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 

Wat dient er dan wél te gebeuren?

Actie. Het Parlement in Den Haag dient te worden ingeschakeld. Er moet een nationale discussie komen over asbestverwerking op een veilige manier voor mens en milieu. Onafhankelijk Papendrecht eist dat de onderste steen boven gehaald wordt!

Er moet een nieuwe fabriek komen die van alle benodigde veiligheidsvoorzieningen voorzien zal zijn. Denk daarbij aan gecontroleerde verwerking van asbest, met onderdruk en goede afzuigingsinstallaties, zodat ook de medewerkers geen direct gezondheidsgevaar lopen. De overheid moet zich alleen met het maatschappelijk belang, de infrastructuur en de ruimtelijke ordening bemoeien. Ondernemers worden actief als er een goed verdienmodel is voor het verwerken. Stoppen dus met het asbest en fijnstof voor-een-dubbeltje-op-de-eerste-rang-beleid van de Regering, de Provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en de milieudienst (OZHZ).

 

Naar een landelijke aanpak, inclusief het aanpakken van de Provincie, die het niet goed voor heeft met de volksgezondheid van de inwoners hier ter plaatse in de Zuid-West Alblasserwaard. Mensen die informatie kwijt willen kunnen terecht bij Onafhankelijk Papendrecht, dé milieupartij van Papendrecht en omgeving. U kunt rechtstreeks contact zoeken met Ruud Lammers, telefoon 06-10964340.

 

Onafhankelijk Papendrecht, dé Milieupartij. Geen woorden, maar daden!