ISO certificaat Nedstaal roept vragen op

Boven aanzicht Dakkappen
Boven aanzicht Dakkappen

Het bericht deze week van Nedstaal dat er een ISO certicifaat op het gebied van milieumanagement is verstrekt vormt voor Onafhankelijk Papendrecht eens te meer aanleiding voor een diepgaand onderzoek.

 

Op 7 februari jongstleden ontving Onafhankelijk Papendrecht een brief van een anonieme klokkenluider, die ernstige misstanden bij Nedstaal aan de orde stelde. Die brief kan erop duiden dat er binnen Nedstaal op papier wordt gehandeld conform een ISO norm, maar dat het er in de praktijk heel anders aan toegaat.

 

Daarbij komt dat uit recent onderzoek door DCMR Milieudienst Rijnmond, door middel van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, aan het licht kwam dat Nedstaal niet voldoet aan de minimale wettelijke BBT-normen (Best Beschikbare Technieken). En bovendien is niet voldaan aan het opstellen van een Milieueffectrapportage, die volgens de Wet Milieubeheer een vereiste is.

 

“Daarom vormt het bericht dat aan Nedstaal een ISO certificaat is verstrekt eens te meer aanleiding voor een diepgaand onafhankelijk onderzoek”, aldus Ruud Lammers (Lijsttrekker Onafhankelijk Papendrecht).