Rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht gevaarlijk voor mens, dier en milieu

Regelmatig lekken gevaarlijke en giftige stoffen weg uit goederenwagons op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. Dat brengt veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee voor mens, dier, natuur en milieu. Onafhankelijk Papendrecht wil dat de provincie maatregelen neemt om de lekkages te voorkomen, ook al omdat het terrein in dichtbevolkt gebied ligt en deels slecht bereikbaar is voor hulpdiensten.

 

Op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht wordt dagelijks gewerkt met grote hoeveelheden gevaarlijke en giftige stoffen, zoals radioactief materiaal, chloor en explosieven. Dergelijke stoffen lekken regelmatig weg uit de daar opgestelde goederenwagons. Dat gebeurt tientallen keren per jaar. Begin februari van dit jaar vond er nog een vrij grote lekkage op het terrein plaats. Zulke lekkages brengen ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee voor mens, dier, natuur en milieu.

 

Daar komt nog bij dat door de inrichting van Kijfhoek belangrijke delen van het rangeerterrein niet snel genoeg bereikbaar zijn voor hulpdiensten. In combinatie met de aanwezigheid van de eerder genoemde stoffen kan dit bij een grote calamiteit leiden tot gevaarlijke situaties. Te meer omdat Kijfhoek ligt in een zeer dichtbevolkt gebied. Kijfhoek is de draaischijf voor het goederenvervoer per spoor en vormt de toegang tot de Betuweroute. Circa 80 procent van het goederenvervoer per spoor naar Duitsland gaat via deze route. Ook loopt het drukke reizigerstraject tussen Rotterdam, Dordrecht, Breda en Vlissingen daar vlak langs.

 

Onafhankelijk Papendrecht maakt zich dan ook ernstige zorgen over zowel de lekkages van gevaarlijke stoffen als de slechte bereikbaarheid van een deel van het emplacement. Zeker nu de Raad van State eerder dit jaar een deel van de milieuvoorschriften van de vergunning voor het rangeerterrein heeft vernietigd. Dit betekent dat wagons met gevaarlijke stoffen niet meer verplicht op voor hulpdiensten goed bereikbare plaatsen moeten staan. Ook de verplichting om binnenkomende wagons op zogenoemde druppellekkages te controleren is vervallen.

 

Beheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vervoerders hebben aangegeven dat ze bereid zijn de vernietigde voorschriften vrijwillig na te leven. Maar omdat er geen sprake is van wettelijk afdwingbare bepalingen, wil Onafhankelijk Papendrecht dat die wettelijke verankering er alsnog komt. Verder wil de partij dat de provincie maatregelen neemt om lekkages van gevaarlijke stoffen op Kijfhoek en tijdens het transport per spoor te voorkomen, vooral met het oog op de veiligheid van mensen en dieren.