OP ontvangt brief klokkenluider Nedstaal

klokkenluider

De Lijsttrekker van Onafhankelijk Papendrecht, voortgekomen uit de Lijst Lammers, heeft op 7 februari 2014 een anonieme brief van een medewerker van Nedstaal ontvangen.

 

Op 3 oktober 2013 had Lammers het OM al verzocht om een onderzoek bij Nedstaal in te stellen naar mogelijk strafbare feiten. Het OM beraadt zich tot op heden nog op de te nemen stappen en is vandaag per telefoon geïnformeerd over de klokkenluiders-brief.

 

De klokkenluider wijst op serieuze nadeligegezondheidseffecten tijdens het productieproces bij de fabriek van Nedstaal. Nadelige gezondheidseffecten, niet alleen voor de werknemers van Nedstaal maar ook voor de directe omgeving (de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht) in de vorm van emissies van zeer gevaarlijke stoffen die de volksgezondheid bedreigen.

 

In de klokkenluiders-brief komen zeer verontrustende zaken aan de orde. Het gaat om zaken die de klokkenluider als medewerker bij Nedstaal niet bespreekbaar gemaakt kan krijgen. Er geldt een strikt spreekverbod voor de medewerkers van Nedstaal. De klokkenluiders-brief spreekt van: de controle op stof- en fijnstofemissie door de Provincie die niks voorstelt. Emissies van verhit zand, fijnstof, en keramische vezels,vergelijkbaar met asbest, die de lucht in verdwijnen (via de open dakkappen en de schoorsteen; de zogenaamde puntbron-emissies). Maar de klokkenluiders-brief spreekt ook vanhaperende afzuigingsinstallaties, niet nader gespecificeerde blauwe rook met giftige dampen, radio-activiteit in het schrootdie niet kan worden gemeten. Omdat er geen adequate meetapparatuur voorhanden is. Daarnaast maakt de klokkenluider melding van serieuze geluidsoverlast door de walserij, olie-lekkages door de fundering van de fabriek heen,met name bij de slijpmachines, en lozingen op de rivier de Noord. Vervuild schroot en slakken spoelen bij regenval zo de rivier in, met daarin opgesloten zware metalen zoals chroom. Vervolgens zou er na de grote brand van enkele jaren geledengeen brandweer controle meer hebben plaatsgevonden. En de vluchtwegen voor het personeel zijn volgens de klokkenluiders-brief ook nog niet op orde. Bij een calamiteit zou de olie in de transformatoren weg kunnen lekken en in de brand vliegen, of weglopen in de rivier, met alle schadelijke milieueffecten vandien.

 

Het Comité Asbest Nedstaal Nee (Alblasserdam) en de gemeenteraadsfractie Lijst Lammers (Papendrecht), die de verkiezingen in gaat als Onafhankelijk Papendrecht, verzetten zich al geruime tijd tegen het plan van Nedstaal om asbesthoudend schroot te gaan verwerken. De anonieme brief vormt eens te meer aanleiding om opnieuw alarm te slaan en aan te sturen op diepgaand onderzoek naar de veiligheid en gezondheid van fabrieksmedewerkers en die van de burgers van Papendrecht en Alblasserdam.

Onafhankelijk Papendrecht pakt deze zaak voortvarend op en zal de controlerende instanties, zoals de milieudienst (OZHZ) hierover stevig aan de tand voelen.

 

OP wil onderzoek Justitie