Milieu terug naar de gemeente

Raadsleden staan steeds kritischer ten opzichte van gemeenschappelijke regelingen. Minder dan de helft van de raadsleden (44%) zegt over voldoende kennis te beschikken om controle uit te oefenen op de gemeenschappelijke regelingen, zelfs als het de eigen portefeuille betreft, aldus de resultaten van een onderzoek in een artikel verschenen in VNG Magazine van 24 januari jongstleden.

 

Er is sprake van een democratisch tekort. De gekozen volksvertegenwoordigers krijgen bij gemeenschappelijke regelingen te weinig grip op deze regelingen. De gevolgen zijn voel- en merkbaar in de gemeente zelf. Waar volksvertegenwoordigers door burgers worden aangesproken op ontstane misstanden c.q. overlastsituaties. Er is ook wel sprake van de zgn. Bermudadriehoek waarin de controle door de gemeenteraad op deze regelingen zou verdwijnen. Mijn fractie heeft daar enig gevoel bij.

 

Bij Nedstaal zien we dat de controlerende milieudienst, de OZHZ, te weinig grip op de situatie in de werkelijkheid heeft. En eigenlijk disfunctioneert. Colleges worden in technische zin niet goed voorgelicht, waardoor er misverstanden ontstaan. Die vinden dan een vertaling in de communicatie: maar wat krom is kun je niet recht communiceren. Het zit in de basis fout.

 

Als het bedrijf in kwestie creatief met cijfermateriaal jongleert, gaat de OZHZ daar erg gemakkelijk in mee. Is er dan de facto nog sprake van effectieve controle, toezicht en handhaving? Het antwoord is nee. Het moet niet gekker worden: onze eigen gemeente procedeert thans tegen de Provincie, terwijl het om samenwerkende overheidsorganisatie gaat. De ene overheid tegen de andere. Leg dat maar uit aan de burger. Verspilling van overheidsgeld bovendien. Zonde, jammer en overbodig.

 

De milieudienst is - ondanks recent weer toegezegde verbeterplannen en een nog betere communicatie - een gemeenschappelijke regeling waar de facto geen controle meer op uitgeoefend wordt door raadsleden. Bevoegdheden zijn weggegeven. Omdat zij er te ver vanaf staan. Uit de beantwoording door het College van de door onze fractie gestelde vragen blijkt dat het lastig is de juiste informatie boven tafel te krijgen. Dat leidt dan weer tot verhullende antwoorden en het smal tegen elkaar opbieden van ‘wie gelijk heeft’.

 

Natuurlijk wil de milieudienst heel graag gelijk krijgen. Maar in het Nedstaal dossier heeft de dienst het gelijk niet aan zijn kant. Dat is uitvoerig aangetoond. Grip ontbreekt, politieke verantwoording verdwijnt tussen de spreekwoordelijke wal en schip, een democratisch gat gaapt, de volksvertegenwoordiging staat op te grote afstand, we zijn geen baas meer in eigen gemeente. Betrouwbare overheid? Het is allemaal ver te zoeken.

 

Het College doet weliswaar in het Algemeen Bestuur van de milieudienst zijn best en is er ook in vertegenwoordigd, maar in die hoedanigheid kan het blijkbaar te weinig controle op de directie en de organisatie doen uitgaan. Dat heeft met de stemverhouding te maken, die in het geval van Papendrecht slechts 2,0% bedraagt. In feite kunnen Dordrecht en de Provincie samen alles naar hun hand zetten. Papendrecht staat in de kou. Eigen schuld, dikke bult? De vraagstelling is: hoe kunnen wij als gemeenteraad meer grip op een uitvoeringsdienst als de OZHZ krijgen? Wat is daarvoor nodig? Ons idee is om het milieubeleid in eigen gemeentelijke hand te nemen.

 

Wij kiezen voor een onafhankelijke opstelling. Milieu terug naar de gemeente!