Drechtsteden straks stekelvarken van windmolens

Het ‘onafhankelijke’ bureau Bosch en van Rijn hebben maar liefst 11 locaties onderzocht op geschiktheid. Geen enkele locatie is geschikt, want windenergie is per definitie een ongeschikt middel voor opwekking van energie.

 

Volgordelijkheid deugt niet

Indien je als overheid niet primair de vraag stelt of een investering of facilitering in kosten-baten positief uitpakt, dan heeft iedere ander vervolg onderzoek eigenlijk geen zin. Het onderzoek van bovengenoemd bureau is zo’n vervolg onderzoek dat eigenlijk geen zin heeft.

 

Het was uiteraard niet de opdracht aan Bosch en van Rijn om het onderzoek te doen naar de kosten en de baten. Bij ons bestaat gerede wijfel of zij dit objectief zouden kunnen doen, immers dit bureau leeft van de onderzoeken die overheden instellen naar de implementatie van windenergie. Zij zullen dus nimmer onderzoeken met de vraag ‘of ‘, maar altijd met de vraag ‘waar’. In de Eindrapportage Wind in de Drechtsteden wordt slechts een keer over een ‘rendabele’ exploitatie gesproken. Rendabele exploitatie in de windhandelwereld is echter anders, dan in de gewone, normale wereld.

 

In de normalel wereld betekent rendabel: Opbrengsten – kosten = positief

In de windhandel betekent rendabel: Opbrengsten – kosten + subsidies = positief

 

Vandaar ook dat banken in de rij staan om molens te financieren, ze maken altijd ‘winst’ want de burger dekt ongewild de eventuele verliezen af en rijke vrindjes (zeg maar de Rijkman Groeninkjes) pakken ook nog een fikse aftrekpost op de inkomstenbelasting mee. En we weten natuurlijk allemaal hoe banken denken over het afwentelen van verliezen en risico’s op de samenleving.

 

Voor Papendrecht Oosteind wordt door Bosch en van Rijn een zeer terughoudend advies gegeven. Het is lastig daar 150 meter hoge turbines te plaatsen, maar niet onmogelijk. Indien de bedrijven niet meewerken, dan wordt het zo goed als onmogelijk.

 

Voor Nieuwland Parc zijn nu 2 turbines (i.p.v. 5) ingetekend op of vlakbij het terrein van Nedstaal, dus verder van Papendrecht af. Voor de realisering is dus de medewerking van Nedstaal nodig. Nedstaal (Ruigenhil) heeft eerder al aangegeven hier positief tegenover te staan. Dus naast de luchtvervuiling zal Nedstaal straks ook nog verantwoordelijk worden voor de grootste horizonvervuiling van de Drechtsteden.

 

Het gevaar voor Papendrecht en Alblasserdam komt overigens ook van andere onderzocht gebieden. Zo is o.a. de Crezeepolder bij HIA (Ridderkerk) in beeld als locatie van twee windkloppers. Deze zullen goed zichtbaar zijn van af Cortgene en Oost Kinderdijk en de nieuwbouw. In HIA zijn maar liefst 5 locaties onderzocht, waaronder de zo geliefde Noordoevers. Deze locatie wordt echter als niet waarschijnlijk geacht.

 

Subjectieve foto’s

Om de locaties en de impact van de molens in beeld te brengen heeft Bosch en van Rijn gebruikgemaakt van een speciaal programma dat beelden van Google Street view combineert en daar de molens dus in plakt. Het zal jullie niets verbazen dat de foto’s van streetview nu niet bepaald overeenkomen met de werkelijkheid. Streetview maakt gebruik van een groothoeklens, waardoor objecten in de verte onnatuurlijk klein worden afgebeeld t.o.v. objecten voor in beeld. M.a.w. de foto’s komen totaal niet overeen met wat een normaal mens waarneemt.

 

Hoe meer windmolens, hoe meer CO2 en fijnstof, hoe hoger de kosten voor de burger, want windmolens worden gesubsidieerd omdat ze economisch niet ‘levensvatbaar’ zijn. Bij veelgebruikte eenheden wordt over CO2 door Bosch en Van Rijn gemeld dat de huidige energiecentrales in Nederland per opgewekte kWh gemiddeld 0.566 kg CO2 uitstoten. Deze uitstoot wordt bespaard door 1kWh die met windenergie wordt opgewekt. Deze conclusie is volledig op drijfzand gebaseerd en de werkelijkheid toont ook een totaal ander beeld.

 

Om te beginnen zijn er energiecentrales die geen enkele CO2 uitstoten zoals kerncentrales en waterkrachtcentrales. Nu mag je natuurlijk niet over kernenergie praten, want kernenergie is héél gevaarlijk. De conclusie die Bosch en van Rijn trekt klopt per definitie niet, want windenergie vervangt geen andere energiecentrales. Ze worden aanvullend gebouwd en de andere centrales moeten aan blijven staan i.v.m. backup (het waait immers vaker niet dan wel in Nederland).

 

Energiecentrales die als backup meedraaien zijn niet efficiënt en stoten doorgaans meer CO2 uit, hierdoor wordt het veronderstelde voordeel van een windmolen grotendeels teniet gedaan. De praktijk onderschrijft deze bewering ook.

 

In ‘gidsland’ Duitsland wordt elk jaar een enorme hoeveelheid extra windvermogen bijgeplaatst en toch neemt ieder jaar de CO2 uitstoot toe. Deels is dit toe te schrijven aan het sluiten van schone kerncentrales, hiervoor in de plaats komen geen windturbines (windenergie vervangt immers geen andere centrales). Hiervoor in de plaats komen nieuwe bruin- en steenkolencentrales. Probleem van de veel geroemde ‘Energiewende’ is dus hoe meer windmolens en zonnepanelen, hoe meer steenkolencentrales, hoe meer CO2 en veel erger hoe meer fijn stof.

 

met dank aan Dirk Meiners, Tegenwind Alblasserdam