Lammers wil het fijne weten van wegzenden Rob Beek door College

Is er wel zorgvuldig gehandeld?


De fractie Lijst Lammers overweegt vragen te gaan stellen aan het college van B&W met betrekking tot het opzeggen van het vertrouwen in de gemeentesecretaris.

De Raad werd hierover niet van tevoren geïnformeerd, maar heeft dit nieuwsfeit als een mededeling in een besloten gedeelte van de gemeenteraadsvergadering van 12 december 2013 moeten vernemen.

Over het hoe en waarom tasten alle gemeenteraadsleden kennelijk nog steeds in het duister.

Wat vreemd is aan deze opzegging van het vertrouwen is in elk geval de timing. Waarom zo vlak voor de Kerstdagen en een paar maanden voor de Verkiezingen van maart 2014? Waarom heeft het college alles hierover stil gehouden. Waarom zijn ook de coalitiepartijen PAB, VVD, CDA, D66 en CU hier kennelijk ten nauwste bij betrokken en hebben ook zij hun mond stijf dicht gehouden?

Het was bekend dat Rob Beek een dossiervreter was en een zeer sterke en goed ingevoerde directeur van de ambtelijke dienst van de gemeente Papendrecht. Hij werd niet voor niets vaak met de titel 'onderkoning van Papendrecht' aangeduid. Het is bekend uit de wandelgangen dat de zwakke(re) wethouders in het college van B&W nogal tegen hem opzagen.

Mogelijk heeft ook jalousie de metier hier een rol gespeeld? De wethouders konden het niet uitstaan dat Beek over alles en nog wat op de hoogte was en hen regelmatig weer terugzond naar hun kamer om met de ambtenaren te overleggen en hun huiswerk over te doen.

Rob Beek gold als een goed ingevoerde gemeentesecretaris die soms wat moeite had met het dualisme, maar hij heeft het College van B&W voor menige faux pas behoedt. Als hij moest komen opdragen in de Raad om iets uit te leggen aan de Raad wat een wethouder zelf niet begreep, dan deed hij dat graag.

Een zeer kundige en betrokken algemeen secretaris heeft het veld moeten ruimen voor politiek bestuurlijke onkunde aan de kant van het College, en dan met name de wethouders.

Omdat het onduidelijk blijft wat er zich nou precies in de boezem van het college heeft afgespeeld wil de fractie Lijst Lammers weten wat er precies heeft gespeeld dat tot het wegzenden van de heer Beek geleid heeft. Is er wel zorgvuldig gehandeld? Wanneer krijgt de Raad te horen hoe het zit?