Inspraaktermijn marktplein verlengen

Artikel over marktplein
Artikel over marktplein

Inspraaktermijn marktplein verlengen en college smijt geld over de balk

 

Er liggen thans vier varianten voor en de inspraaktermijn loopt tot 4 december. Dat is een veel te korte termijn. Om echt inspraak te realiseren, ook van mensen buiten de inner-circle, is het verstandig de inspraaktermijn nog met vier weken te verlengen.

 


Bij een belangrijk besluit dat voor de komende twintig tot dertig jaar het beeld van de Markt van Papendrecht zal gaan bepalen moet je niet over één nacht ijs gaan. De fractie Lijst Lammers vraagt het college om meer te doen om burgers en de maatschappij bij de plannen te betrekken.

 


Ook zou er (veel) meer ruimte en tijd gemaakt moeten worden om met de Gemeenteraad over de plannen te overleggen. De Raad is nauwelijks aan de voorkant bij het proces betrokken. Dat is een slechte zaak. Het komt veel te vaak voor dat het College zijn eigen gang gaat.

 


We willen een marktplein van en voor burgers. Dan moet je veel meer tijd en energie stoppen dan het college nu doet in contact en overleg met die burgers. Ook bedrijven en instellingen aan de Markt zouden nauwer bij de plannenmakerij betrokken moeten worden. “Bij zo’n belangrijk onderwerp dat iedereen in Papendrecht aangaat, en waarbij het college van plan is diep in de buidel te tasten, is het raadzaam voldoende tijd in de voorbereiding, het overleg met burgers en de maatschappij in den brede te organiseren”, aldus Lammers.

 


College smijt geld over de balk

 

Het college heeft het afgelopen jaar 30 duizend euro meer uitgegeven aan bestuurskosten, waaronder communicatie- en imagoconsultants en mediastrategen. Een ongelofelijk hoog bedrag, dat uit de toon valt met de uitgaven in voorliggende jaren. Tijdens de commissie ABZ van 25 november jl. werd daar in de commissie behoorlijk kritisch op gereageerd.
“Dit bedrag is extreem, en als je ziet dat het dan geen zin heeft gehad, het college communiceert nog steeds beroerd met de burgers en de maatschappij, dan is dat geld over de balk gesmeten”, aldus Lammers.