Parkeerbeleid kan slimmer!

Parkeerbeleid kan slimmer, creatiever en beter in het centrum

 

» MAAK HET CENTRUM AANTREKKELIJK(ER)

» MAAK IETS MOOIS VAN HET MARKTPLEIN

» CREËER IETS NIEUWS WAAR MENSEN NAARTOE KOMEN

 

 

- Interessante voorzieningen aan de Markt zoals bijvoorbeeld een nieuw cultureel centrum met een theaterzaal, een filmhuis/bioscoop, een Huis voor de Democratie, een futuristische ondergrondse discotheek/dansgelegenheid onder de Markt

- Bevorderen parkeren in de parkeergarages, ook voor langere duur

- Meer fietsbewegingen mogelijk maken, fiets parkeren gratis houden

- Vergunningengebied uitbreiden om parkeren door bewoners mogelijk te blijven maken

- Meer en langer real-time parkeren in de parkeergarages de Meent en de Overtoom

- Blauwe zones in het centrumgebied inperken, minder gratis parkeren

- Onderzoek naar pendelbusjes van P+R-parkeerterreinen op en neer naar het centrum

- Meer bezorging aan huis van boodschappen, nieuwe services toelaten/faciliteren

 

 

De gemeente legt jaarlijks ongeveer 800.000 euro toe op het parkeren in de parkeergarages in het centrum. In juli van dit jaar nam de gemeenteraad in het kader van het Parkeerbeleid Centrum moties aan die aan het College de richting meegaven dat het tarief voor een vergunning 36 euro per jaar zou bedragen en dat bij parkeren real-time een grens in acht genomen moet worden van 1,40 euro per uur in 2014 oplopend volgens de VVD-motie via 1,50 euro in 2015 naar 1,60 euro in 2016.

 

De VVD wil alleen maar kosten verhogen, maar je moet daar voorzieningen tegenover zetten.

Hoewel de VVD dus pleitte voor een jaarlijkse verhoging van de parkeerkosten via onder andere een verwachte meer effectieve en efficiënte sturing op administratie- en beheerkosten, zal het tekort hierdoor niet worden weggewerkt. Integendeel. Dream on.

 

Jarenlang krikten gemeenten via parkeerbelastingen de eigen inkomsten flink omhoog . Maar die vlieger gaat niet meer op. Papen¬drecht kampt met een tekort van ongeveer 1 miljoen euro op het parkeerbeleid. Doet de gemeente niets, dan loopt dat bedrag volgend jaar op naar 1,2 miljoen. Een belangrijke oorzaak is de bouw van twee parkeergarages, in 2007 en in 2009, horend bij het nieuwe dorpshart. Die moesten de tot dan toe verwaarloosde parkeerinkomsten naar een aantrekkelijker niveau brengen.

 

Het valt tot dusverre vies tegen: de opbrengsten wegen bij lange na niet op tegen de kosten. Om de treurige cijfers wat op te poetsen stelde het college begin dit jaar een tariefsverhoging voor van 50 procent. Verder zou invoering van ‘betalen per minuut’ achterwege blijven, om automobilisten altijd op een vol uur te kunnen afrekenen. De weerstand was zo groot dat het college met een nieuw voorstel kwam: een minder radicale tariefsverhoging en wel ‘real time’ parkeren. Gevolg: het ‘streeftekort’ van 661.000 euro gaat met nog eens 129.000 euro omhoog. ‘Voor dat tekort zal nog dekking moeten worden gevonden’, schreef de gemeente in een notitie aan de raad.

 

“We moeten naar een bruisend centrum, zonder geluidsoverlast voor de bewoners aan de Markt en directe omgeving, waar mensen uitgaan, waar wat te doen is, dan parkeren mensen ook hun auto in de parkeergarages”, aldus Lammers.

 

Er dient nieuw onderzoek gedaan te worden naar een betere bereikbaarheid van het centrum, nieuwe faciliteiten die lang(er) parkeren ondersteunen en alternatieve mogelijkheden om het kort parkeren in de parkeergarages te stimuleren. Verder zal de nieuwe marktinrichting bepalend zijn of het er gezellig wordt. Want als het een mooi plein wordt, dan willen mensen er best langer verblijven. Dan parkeren ze ook langer, als ze met de auto komen. Verhoudingsgewijs betaalt men in Papendrecht nog een redelijk tarief als je het vergelijkt met vergelijkbare parkeervoorzieningen in de directe omgeving.

 

Een verhoging van de kosten van parkeren zal waarschijnlijk niet te vermijden zijn, zeker niet als de gemeente in de nabije toekomst voor lastige afwegingen zal komen te staan. De gemeente subsidieert nu in feite het parkeren in de parkeergarages en het gaat om veel geld. Landelijk daalt het gebruik van parkeerplaatsen met 10%, zo blijkt uit onderzoek. De uitdaging voor Papendrecht zal zijn (burgers die hun auto parkeren in het centrum, de gemeente, de ondernemers in het winkelcentrum de Meent) om met elkaar ervoor te zorgen dat het centrum aantrekkelijk is en blijft, aantrekkelijker wordt, misschien wel door een bioscoop of een of andere uitgaansgelegenheid te vestigen aan de Markt of in de directe nabijheid ervan. Ook het plan van Lammers om een Huis voor de Democratie aan de Markt te vestigen, waar ook culturele evenementen in samenwerking met de bibliotheek georganiseerd kunnen worden zou onderzocht moeten worden. Of denk aan een ondergrondse futuristische dansgelegenheid zoals een disco, heel spannend allemaal. Als de gemeente wil dan kan het. Dan wordt het ook voor de jeugd weer wat aantrekkelijker om in Papendrecht uit te gaan en andere mensen te ontmoeten.

 

Slimmer, creatiever, beter en uiteindelijk ook goedkoper!

 

“Als het centrum aantrekkelijker wordt gemaakt met voorzieningen dan wordt het voor meer mensen, uit Papendrecht maar ook uit de West-Alblasserwaard, interessanter om ook ’s avonds te komen. Op die manier bevorder je intensiever gebruik van de parkeergarages, ook die van de Overtoom. Dan hoef je niet, zoals de VVD voorstelt, alleen maar elk jaar de parkeertarieven te verhogen. Dat is sowieso visieloos!”, aldus Lammers.

 

De gemeente zal de komende jaren voor lastige financiële afwegingen komen te staan, waardoor het jaarlijkse subsidiebedrag aan de parkeergarages in het centrum lager zal uitvallen. Het gat dat daardoor in de exploitatie wordt geslagen zal logischerwijze op een creatieve manier opgevangen dienen te worden. Maar daar zijn beslist oplossingen voor te vinden, als je maar wilt. Waar een wil is, is een weg.

“En Papendrechters zijn slimme innovatieve mensen. Ik heb daar vertrouwen in!”, aldus Lammers.

 

RADIO 1 http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2013/11/22/betaald-parkeren-loopt-terug/