Lijst Lammers: Alternatief plan kinderboederij Papenhoeve

PAPENDRECHT - Gelet op de discussies in de commissie Ruimte en in de Raad van de afgelopen maanden presenteert de Lijst Lammers een alternatief plan, dat is gestoeld op een realistische inschatting van renovatie van de kinderboerderij. De medewerkers van de kinderboerderij hebben bijgedragen aan het noemen van verbeter- en renovatiesuggesties.

Lijst Lammers heeft een plan opgesteld voor renovatie in plaats van nieuwbouw.

Het plan gaat uit van het bestaande ontwerp. “Verander niet teveel, maar bouw voort op wat de afgelopen veertig jaar al is bereikt. Ga daarbij in deze economisch minder florissante tijden te werk met zo min mogelijke financiële middelen, omdat het geld niet voor het oprapen ligt. De kinderboerderij Papenhoeve functioneert prima. Het kan altijd beter. Een keurmerk is niet echt nodig, daar kan wel naar gestreefd worden. Maar ontwerp geen futuristische droom met dito juridische structuur. Hou de kinderboerderij gewoon in publieke dienst”, aldus Ruud Lammers.

Lees hier verder>>