· 

Video verslag inbreng OP bij de begrotingsbehandeling