In de Media

In de Media · 26. januari 2023
Martijn Hardam in de race voor zetel in Provinciale Staten
In de Media · 24. januari 2023
Tegen de bouw van een hoge torenflat op het Merwehoofd (deel 2)
Een van de omwonenden besloot daarop bezwaar aan te tekenen tegen het plan en ook de fractie van Onafhankelijk Papendrecht bleek tegen de woontoren te zijn. De vrees voor geluidsoverlast, verlies van privacy, parkeerproblemen en de aanwezigheid van vervuilde grond waren belangrijke argumenten voor OP om tegen te zijn.
In de Media · 21. januari 2023
Ongediertebestrijding
Onafhankelijk Papendrecht heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld. Waar we over die antwoorden mondeling in de commissie Ruimte d.d. 18-01-2023 verheldering hebben gevraagd.
In de Media · 19. januari 2023
Vragen over hekken bij grasveld P.J. Oudstraat i.v.m. vuurwerkoverlast
In Het Kontakt van woensdag 18 januari jl. stond een artikel ‘Bescherming tegen vuurwerkoverlast’. In dat artikel gaat het over bewoners van de PJ Oudstraat die de gemeente oproepen om hen beter te beschermen tegen de overlast als gevolg van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
In de Media · 16. januari 2023
Procedure rond Transformatorhuisje Havenhoofd niet correct doorlopen
Onze collega's van de PvdA-fractie hebben dit probleem met succes aangekaart: de procedure rond het Transformatorhuisje bij het Havenhoofd werd niet correct doorlopen. De bewoners ter plekke hebben protest aangetekend. Ook onze fractie ontving een brief (een printbare versie is hieronder te downloaden). Wij gaan hierover binnenkort met de bewoners ter plekke in gesprek tijdens de fractievergadering.
In de Media · 11. januari 2023
Vragen over verhuizing Papendrechtse wethouder naar Den Bommel
Vragen over verhuizing Papendrechtse wethouder naar Den Bommel.
In de Media · 04. januari 2023
Wethouder komt niet in Papendrecht wonen
Wethouder Jan Dirk van der Borg heeft recent aan de gemeenteraad gemeld dat hij vanuit de regio Arnhem niet naar de gemeente Papendrecht maar naar de gemeente Den Bommel is verhuisd.
In de Media · 29. december 2022
AWP voor water, klimaat en natuur
Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Ook de natuur komt in de verdrukking door klimaatverandering. In 2023 doet de AWP mee met de verkiezingen voor provincies en waterschappen. De AWP is deskundig en onafhankelijk. Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid. Want water verbindt alles. AWP voor water, klimaat en natuur.
In de Media · 16. december 2022
Nieuwsbrief december 2022
Het dualisme is reeds enkele jaren ‘met vakantie’, wat concreet inhoudt dat er vrijwel geen inhoudelijk diepgaande debatten meer tussen de gemeenteraad en het college van b. en w. plaatsvinden.
In de Media · 11. december 2022
Gouden medaille voor André de Jager – Stadsorganist van Papendrecht
In 2016 werd André de Jager tot stadsorganist van Papendrecht benoemd. Om te markeren dat André de Jager zich sindsdien als stadsorganist heeft ingespannen voor het geven van bekendheid aan Papendrecht door middel van zijn bijdrage aan zowel de ontwikkeling als de uitvoering van orgelmuziek, de muziekpraktijk en de orgelcultuur, vindt Onafhankelijk Papendrecht het van belang André de Jager te eren met een gouden medaille.

Meer weergeven