In de Media

In de Media · 21. juni 2022
Kritische vragen over het bestuursakkoord
Kritische vragen
In de Media · 14. juni 2022
Maak PFAS emissie onschadelijk met behulp van nieuwe technologie
In plaats van lozingen van PFAS toe te staan zouden de Nederlandse autoriteiten er ook op aan kunnen dringen dat DuPont / Chemours serieus gaat investeren in nieuwe technologie die PFAS 'on site' dus op het fabrieksterrein onschadelijk maakt. In Amerika vindt dat intussen al zijn toepassing, hebben wij begrepen. Dus waarom niet ook hier in Dordrecht?
In de Media · 09. juni 2022
OP inbreng bij het debat op donderdag 9 juni 2022
Hierbij de bijdrage aan het debat namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht. We geven eerst een korte kritische beschouwing en aansluitend lopen we het voorliggende coalitieakkoord per hoofdstuk langs met daaraan gekoppeld een aantal opmerkingen en vragen.
In de Media · 08. juni 2022
Wat bleef er over van uw stem?
Na de verkiezingen op 16 maart is er bijna drie maanden gedaan over het vormen van een nieuw college. Wat opvalt is dat de christelijke partijen goed hebben onderhandeld. Zij domineren in het nieuwe college. Van de vijf nieuwe collegeleden zijn er drie afkomstig van de christelijke partijen.
In de Media · 08. juni 2022
Welke eigenschappen vind je belangrijk voor de nieuwe burgemeester?
Hierbij informeren wij u over de opbrengst van het burgerinitiatief ‘Denk mee over de nieuwe burgemeester van Papendrecht’. We hebben eerst gekeken of we de opbrengst van dit initiatief konden inbrengen in de gemeentelijke online enquête. Echter dit lukt niet, met name omdat uw enquête een multiple choice karakter heeft, met maximaal drie keuzes. Dit zou betekenen dat wij de inbreng van de inwoners bij ons initiatief zouden moeten gaan interpreteren en prioriteren, wat wij uiteraard niet...
In de Media · 16. mei 2022
Vragen over verplichte toegangsregistratie personen bij het zwembad
Gisteren was het nog mogelijk een toegangskaartje te kopen voor het buitenzwembad zonder verplichte persoonlijke identificatie aan de balie van het zwembad. Maar de baliemedewerker vertelde mij dat dat vanaf vandaag verleden tijd is. Voortaan zou iedereen zich online dienen aan te melden (via de website van het Sportcentrum) om een kaartje te reserveren om te gaan zwemmen.
In de Media · 15. mei 2022
Motie OP sorteert het gewenste effect
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 mei is gesproken over het betrekken van de inwoners bij de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester voor Papendrecht. Het was goed te zien dat alle fracties er voorstander van zijn om de inwoners op een actieve manier bij dit proces te betrekken.
In de Media · 11. mei 2022
Betrek burgerinitiatief 'Papendrecht kiest eigen burgemeester' bij opstellen profielschets
Op 12 mei dient OP een motie in om het burgerinitiatief te betrekken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Papendrecht.
In de Media · 23. april 2022
De gemeenteraad kan opdracht geven tot het onderzoeken van andere combinatiemogelijkheden
Het is aan de gemeenteraad zelf. De gemeenteraad is aan zet. De gemeenteraad kan opdracht geven aan het bureau Necker van Naem om een alternatieve combinatiemogelijkheid te onderzoeken. In de woorden van de wnd. burgemeester: "Het informeren naar en formeren van een nieuw college is een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad".
In de Media · 20. april 2022
Onderzoek ook andere combinatiemogelijkheden voor een nieuwe coalitie
Maar nu de vermaning van de ondernemer dat je ook goed naar je klanten moet luisteren! Voor ons als politieke partijen vormen de klanten onze kiezers. En de kiezers hebben een heel duidelijk signaal afgegeven. En volgens ons is het van belang dat we dat signaal serieus nemen en niet doen alsof de verkiezingen voor niks hebben plaatsgevonden.

Meer weergeven