In de Media

In de Media · 10. augustus 2022
OP stelt vraag over de invoering van de Omgevingswet
Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft volgens ICT-experts de Eerste Kamer verkeerd geïnformeerd over de Omgevingswet. De CDA’er wekte in de beantwoording van vragen van de senatoren de suggestie dat alles koek en ei was met het complexe computersysteem, maar dat was bezijden de waarheid menen de software-experts. Aldus een recent bericht in de Telegraaf.
In de Media · 11. juli 2022
Motie meer proportionaliteit bij de stikstofreductiemaatregelen
Motie meer proportionaliteit bij de stikstofreductiemaatregelen. Steun onze boeren.
In de Media · 07. juli 2022
Tieners in Europa hebben hoge concentraties PFAS in hun bloed
Tieners in Europa hebben hoge concentraties PFAS in hun bloed, vooral Zweedse, Franse en Noorse, zo blijkt uit een biomonitoringsstudie van de EU bij mensen. De reden voor deze hoge niveaus? Een grote inname van eieren, vis, orgaanvlees - en plaatselijk geproduceerd voedsel.
In de Media · 06. juli 2022
Persoonsregistratie bij aankoop toegangskaarten zwembad onnodig (deel 2)
Nu de Eerste Kamer heeft besloten de Goedkeuringswet niet aan te nemen vervalt automatisch ook de noodzaak van persoonsregistratie bij de aankoop door de consument (de inwoner/de bezoeker) respectievelijk bij de verkoop door het Sportcentrum van toegangskaarten voor het zwembad.
In de Media · 05. juli 2022
OP is zoals al eerder aangegeven voor winkelopenstelling voor alle winkeliers en heeft daar goede argumenten voor. Ten eerste de zondagsrust, ten tweede het democratisch argument, ten derde het argument van ondernemers en als laatste argument de vrijheid van inwoners en ondernemers om zelf hun tijd in te delen, hoe men zelf wil.
In de Media · 05. juli 2022
Een cruciale stap in de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester is het opstellen van de profielschets. De zoektocht naar een burgemeester die echt past bij de gemeente begint bij een profielschets die zo precies mogelijk weerspiegelt wat van de burgemeester wordt verwacht in de gemeente en wat de burgemeester mag verwachten van de gemeente.
In de Media · 30. juni 2022
Persoonsregistratie bij aankoop toegangskaarten zwembad onnodig
Nu de Eerste Kamer heeft besloten de Goedkeuringswet niet aan te nemen vervalt automatisch ook de noodzaak van persoonsregistratie bij de aankoop door de consument (de inwoner/de bezoeker) respectievelijk bij de verkoop door het Sportcentrum van toegangskaarten voor het zwembad.
In de Media · 30. juni 2022
Oproep aan het College: verkoop panden Veerpromenade niet onder de boekwaarde
Mogen wij ervan uitgaan dat de panden aan de Veerpromenade niet opnieuw voor zulke bedragen onder de taxatiewaarde verkocht zullen worden? De gemeentelijke financiën staan dat volgens onze mening namelijk niet toe. En wilt u ons zo transparant als mogelijk is op de hoogte houden van de verkoop-vorderingen?
In de Media · 21. juni 2022
Kritische vragen over het bestuursakkoord
Kritische vragen
In de Media · 14. juni 2022
Maak PFAS emissie onschadelijk met behulp van nieuwe technologie
In plaats van lozingen van PFAS toe te staan zouden de Nederlandse autoriteiten er ook op aan kunnen dringen dat DuPont / Chemours serieus gaat investeren in nieuwe technologie die PFAS 'on site' dus op het fabrieksterrein onschadelijk maakt. In Amerika vindt dat intussen al zijn toepassing, hebben wij begrepen. Dus waarom niet ook hier in Dordrecht?

Meer weergeven