Posts met de tag media


In de Media · 27. oktober 2021
Waterschappen willen PFAS bij de bron aanpakken
Er moet dringend gekeken worden naar waar PFAS-lozingen vandaan komen en de lozingen moeten stoppen. Dat zeggen onderzoekers van het kenniscentrum van waterschappen Stowa en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
In de Media · 26. oktober 2021
Tijdens de commissie ruimte van 13 oktober 2021 presenteerde het College een ontwerp van een in zijn ogen ‘passend’ gebouw op de voormalige van der Kevie locatie, pal naast het gemeentehuis. Het College wil hiermee ‘het gat opvullen’: het was geen verspreking van de dienstdoende wethouder. Alle seinen staan volgens het College dan ook op groen, dus waar hebben we het over? Als de gemeenteraad nu maar snel akkoord gaat met het stedenbouwkundige plan dan kan volgend jaar zomer (2022) het...
In de Media · 24. oktober 2021
De QR-pas is in strijd met de Grondwet
De recente invoering van de QR-pas voor toegang tot horeca en evenementen roept naast de nodige weerstand vanuit de bevolking en de horeca- en evenementenbranche, ook een aantal juridische vragen op.
In de Media · 21. oktober 2021
PAB feitenvrij in debat over woontoren Veerpromenade
Tijdens het debat in de commissie ruimte op 13 oktober 2021 stelde Margré van Wijngaarden (PAB): "U maakt het wel erg bont, u steekt Christiaan Andersen naar de kroon. U probeert nog steeds mensen wijs te maken dat een cultureel centrum financieel haalbaar is". Deze woorden werden opgetekend door Hans Huisman in een artikel in het Kontakt.
In de Media · 11. oktober 2021
De precariobelasting op nutsbedrijven vervalt per 1 januari 2022. Het wetsvoorstel tot afschaffing van precariobelasting werd een paar jaar geleden al aangenomen door de Eerste Kamer. Burgers moesten vaak meebetalen aan de heffing van precariobelasting door een gemeente waar zij zelf niet wonen en dus ook zelf niet hebben gestemd op de gemeenteraad. Nutsbedrijven moesten in een deel van de gemeenten precariobelasting betalen over het netwerk dat zij in de gemeentegrond exploiteren....
In de Media · 06. oktober 2021
Dossier Lightrail naar Rotterdam en vice versa
In de Media · 06. oktober 2021
Als de christelijke partijen hadden gestemd wat hun partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd, als GroenLinks niet bij het debat was weggelopen en als het PAB dit keer nou eens wel voor de lokale horeca ondernemers was opgekomen, dan zouden onze twee moties het hebben gehaald. Intussen heeft de burgemeester wel begrepen dat dit gevoelig ligt in de Papendrechtse samenleving. Zij heeft de raad toegezegd dat als het gaat spelen er in elk geval eerst nog een waarschuwing én een gesprek komt,...
In de Media · 06. oktober 2021
Na anderhalf jaar dwalen in het moeras van niet-wetenschappelijk onderbouwde corona maatregelen is de coronapas een nieuw dieptepunt. Godfried Bomans gelijk had. „Met verstandige dingen kun je halverwege ophouden, absurditeiten echter dienen voltooid te worden, omdat zij geen andere rechtvaardiging dan hun consequent doorzetten bezitten.”
In de Media · 04. oktober 2021
Gezonde jeugd, gezonde toekomst: voer de Papendrechtpas in
Stel je eens voor dat iedereen in 2040 lekker in z'n vel zit. Dat we allemaal gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen. Zo'n gezonde toekomst, dat wil toch iedereen?
In de Media · 30. september 2021
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht dient tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 september 2021 twee (2) moties in om de plaatselijke horeca te steunen.

Meer weergeven