Posts met de tag media


In de Media · 08. december 2023
Apart betalen voor restafval is geen goed idee
De gemeenteraad van Papendrecht heeft voor ‘omgekeerd inzamelen’ gekozen en betalen voor het restafval in afvalcontainers waarvoor inwoners via een variabel tarief moeten gaan betalen. Onafhankelijk Papendrecht heeft hier kritische vragen over gesteld, inbreng geleverd tijdens de raadsvergadering van 7 december 2023 en een amendement ingediend.
In de Media · 30. november 2023
Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle. Door de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 dreigen bepaalde groepen in de samenleving nog minder controle over hun bestaan te krijgen, met een slechtere gezondheid en nog verder groeiend maatschappelijk onbehagen als gevolg.
In de Media · 28. november 2023
Omgevingswet: lozingen afvalstoffen bedreigen waterkwaliteit, strenger toezicht noodzakelijk
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat de gemeente, ten eerste, de informatie van het drinkwaterbedrijf altijd serieus moet nemen, ten tweede, moet aansturen op openbaarmaking van de vergunningen en, ten derde, moet samenwerken met andere partijen zoals de omgevingsdienst om de waterkwaliteit op één te zetten en niet ten koste te laten gaan van economische belangen die een negatieve impact hebben op de waterkwaliteit.
In de Media · 22. november 2023
Vervuiling door PFAS is een giftige nalatenschap voor generaties na ons
Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Onafhankelijk Papendrecht heeft in augustus (2023) aan het toxicologisch laboratorium van de Vrije Universiteit opdracht gegeven om het Papendrechtse kraanwater opnieuw op de aanwezigheid van PFAS te analyseren. De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat er nog steeds PFAS in het drinkwater zitten, zij het in geringe hoeveelheden.
In de Media · 15. november 2023
'Kosten afvalstoffenheffing zo laag mogelijk'
Op 1 januari 2024 gaat Papendrecht over op een ander systeem van afvalinzameling. Wij hebben daarvan gezegd dat wij vinden dat de kosten zo laag mogelijk gehouden moeten worden.
In de Media · 13. november 2023
Statement OP naar aanleiding van artikel in het AD ‘In coronatijd bouwde Nathalie een terras bij haar restaurant en dat moet nu weg: ‘Ik ben radeloos’’ dd. 7 november.
In de Media · 10. november 2023
Papendrecht vergrijst meer dan andere gemeenten. Steeds meer jongeren gaan wonen buiten Papendrecht, omdat ze hier geen woonruimte kunnen vinden. Deze jongeren willen het liefst in hun eigen gemeente Papendrecht wonen, waar ze zijn opgegroeid.
In de Media · 06. november 2023
Vragen over vertrek van de Goudreinet uit winkelcentrum de Meent
Onafhankelijk Papendrecht stelt tien vragen.
In de Media · 03. november 2023
Nieuwe vragen over schrappen haltes Buslijn 4/14 en OV in de Oostpolder
Nieuwe vragen over schrappen haltes Buslijn 4/14 en OV Oostpolder.
In de Media · 03. november 2023
Klimaatbeurs op het gemeentehuis
In samenwerking met de Groendakcoach organiseert Gemeente Papendrecht een groendak actie. Bewoners uit Papendrecht kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor een gratis dakcontrole.

Meer weergeven