Posts met de tag media


In de Media · 09. juli 2021
Doe meer, bezuinig minder!
Algemene Beschouwingen Geachte voorzitter, geachte aanwezigen, Dit zijn de laatste algemene beschouwingen van deze bestuursperiode (2018-2022); volgend jaar maart (2022) vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Terugblik op Corona Wij kijken terug op een lamlendige periode. Halverwege werd deze bestuursperiode wreed opgeschrikt door de ‘Coronavirus-crisis’. Onze fractie bepleitte de instelling van een Papendrechts Noodfonds Corona om getroffen ondernemers, inwoners en instellingen...
In de Media · 04. juli 2021
PFAS-vervuiling: "Ze gaan 80 keer over de norm en ze doen niks!"
PFAS-vervuiling in Nederland: "Ze gaan 80 keer over de norm en ze doen niks."
In de Media · 03. juli 2021
Espenhof 3 t/m 49 - Gevonden door OP
De bewegwijzering naar Espenhof met huisnummers 3 t/m 49 is onduidelijk. Onafhankelijk Papendrecht wil hier verbetering in aanbrengen. Espenhof 3 t/m 49 is uiteindelijk: Gevonden door OP.
In de Media · 30. juni 2021
Eu­ro­pees recht dwingt tot mi­li­eu­be­oor­de­ling voor wind­tur­bi­nen­or­men
Onafhankelijk Papendrecht dient een motie in teneinde tijdens het proces van de energie-transitie de democratische legitimiteit, de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en de inwonersparticipatie (beter) te borgen.
In de Media · 29. juni 2021
Geen bezuinigingen op de bibliotheek
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht zal zich tegen de door het College voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheek in Papendrecht keren. Want de zorgen zijn niet weggenomen.
In de Media · 27. juni 2021
Adviesrapport Droomland of niemandsland?
Regio’s moeten ruimte krijgen om zelf te bepalen wie welke taak of maatschappelijke opgave uitvoert. Die ruimte is niet onbegrensd: er moet een kader komen met uitgangspunten voor het besturen van regio’s.
In de Media · 23. juni 2021
Jongerenplatform van start, in de media
Onafhankelijk Papendrecht steunt het Jongerenplatform en wil zich ervoor inzetten de ideeën van het Jongerenplatform te vertalen naar de gemeentepolitiek.
In de Media · 21. juni 2021
Red de bibliotheek in Papendrecht, deel 2
De forse bezuiniging die het College van B&W van de gemeente Papendrecht heeft aangekondigd op het subsidiebudget van de bibliotheek bedreigt niet alleen het voortbestaan van de bieb, maar raakt daarmee ook een zeer grote groep Papendrechters uit alle lagen van de samenleving. Om hun stem nog duidelijker onder de aandacht te brengen, organiseert de bibliotheek een tafelgesprek.
In de Media · 19. juni 2021
"OP op de Markt" - levendige gesprekken met inwoners
Raadsleden en betrokkenen maken graag een praatje met u als inwoner. Zaterdag 19 juni 2021 van 14:00-15:00 uur. OP de Markt.
In de Media · 08. juni 2021
Kritische vragen over uitrol 5G, slimme lantarenpalen en toename stralingsrisico's
Wij maken ons zorgen over de uitrol van 5G in de gemeente. Er heeft geen fundamenteel debat plaatsgevonden en het College volgt blindelings wat van hogerhand wordt opgedragen. Tegelijkertijd merken wij dat sommige inwoners last hebben van de toename van straling in hun leefomgeving. Zij vinden op dit moment geen enkel gehoor bij de overheid.

Meer weergeven