Posts met de tag media


In de Media · 16. mei 2023
'De spijker op de kop'
Columnist Kees Thies slaat de spijker op de kop!
In de Media · 10. mei 2023
Motie oproep aan wethouder: kom in Papendrecht wonen!
Wethouder Jan Dirk van der Borg heeft recent aan de gemeenteraad gemeld dat hij vanuit Apeldoorn niet naar de gemeente Papendrecht maar naar de gemeente Den Bommel is verhuisd.
In de Media · 09. mei 2023
Als Onafhankelijk Papendrecht willen ook wij nooit meer hoeven meemaken dat vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen en dat Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis hier moeten ingrijpen. Wij willen een fatsoenlijk en humaan opvangbeleid dat de solidariteit tussen opvangende gemeenten bevordert. Waarom wij kritisch tegen het wetsvoorstel van het Kabinet aankijken is omdat het de solidariteit tussen gemeenten niet goed regelt. Het wetsvoorstel helpt de vluchtelingen niet, het helpt de...
In de Media · 04. mei 2023
Burgerparticipatie leidt tot positief resultaat
Succesvolle burgerparticipatie. Zonder de inzet van ouders, team en buurt zou dit niet gebeurd zijn. Dit is een prachtig voorbeeld dat burgerparticipatie wel degelijk tot tastbare successen kan leiden. Door de inzet van velen werd de school voor de buurt behouden en werd ook daarmee de levendigheid van de buurt gewaarborgd. En het openbaar onderwijs voor de kleinsten bleef dichtbij georganiseerd.
In de Media · 26. april 2023
Vertrouwen in College loopt averij op
Op vrijdag 31 maart 2023 aan het einde van de middag ontving de raad een mailtje van het college dat de gemeente kennelijk een juridische procedure bij het Hof had verloren. Het was een vaag mailtje en alleen als je van de voorgeschiedenis op de hoogte was kon je begrijpen wat hiermee verdoezeld werd.
In de Media · 24. april 2023
De jeugdzorg is het spreekwoordelijke kind van de rekening - deel 2
Voor de jeugdbescherming is de in 2015 ingevoerde Jeugdwet uitgelopen op een mislukking. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een donderdag verschenen rapport. Onder de jeugdbescherming vallen zware maatregelen als uithuisplaatsing.
In de Media · 17. april 2023
Rapport OVV Industrie en omwonenden
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange industriële uitstoot. Blootstelling aan industriële stoffen kan schade veroorzaken aan de gezondheid.
In de Media · 13. april 2023
Vanavond was het jeugdbeleid weer een keer in discussie tijdens een beeldvormende bijeenkomst. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid (decentralisaties). De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid qua uitvoering doorgeleid naar een regionaal samenwerkingsverband. Via het college van b en w is de gemeente hierin vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. De gemeenteraad staat echt op grote afstand. En heeft daarmee ook vrij weinig te vertellen. Maar het...
In de Media · 13. april 2023
OP stelt vragen over gebrek aan invloed voor burgers in Wmo
Vandaag is het rapport ‘Burger in zicht’ Gebrek aan invloed voor burgers in Wmo door de Nationale Ombudsman gepresenteerd. Meer dan een miljoen Nederlanders maken gebruik van de Wmo. Ook in de gemeente Papendrecht maken inwoners gebruik van de WMO. OP stelt hierover vragen aan de gemeente.
In de Media · 12. april 2023
Dankzij tip van OP krijgt de gemeente € 20.000,00 extra - "OP voor schone lucht!"
In Binnenlands Bestuur stond een artikel 'Miljoenen over voor schone lucht' en dat bood kansen voor de gemeente Papendrecht. Na een tip van OP diende de gemeente een aanvraag in en het resultaat is dat de gemeente een extra subsidie van € 20.000,-- ontvangt om scherper te kunnen gaan vergunnen zodat de lucht schoner wordt.

Meer weergeven