Posts met de tag media


In de Media · 16. mei 2024
OP stelt kritische vragen over windturbines
Op ongeveer 350 meter van de gemeentegrens van Papendrecht is een zoeklocatie voor 4 tot 6 windturbines van 240 meter hoog gepland. Zeer nadelig voor het woongenot van bewoners en omwonenden in de wijken Wilgendonk en Molenvliet en de rest van Papendrecht.
In de Media · 13. mei 2024
Democratische zeggenschap verder uitgehold door Omgevingswet
Met de invoering van de Omgevingswet spreidt de overheid een net over Nederland. Politici staan te springen om ons land ingrijpend te ‘verbouwen’. Beleidsbepalers hebben de Omgevingswet speciaal aangepast om hun maatschappelijke doelstellingen – ‘transities’ op het gebied van duurzaamheid, natuur, klimaat, gezondheid en veiligheid – op te leggen aan burgers en bedrijven. Die krijgen te maken met steeds meer controle en surveillance, en met grote rechtsonzekerheid.
In de Media · 17. april 2024
Teken de petitie voederverbod in de openbare ruimte
Het probleem van ongedierte in de openbare ruimte zou de gemeente serieus moeten nemen, omdat er meerdere signalen van inwoners komen dat zij hiervan last hebben. Natuurlijk houdt dit ook verband met zakken restafval die soms naast de daarvoor bestemde containers worden neergezet. Vuilniszakken op straat trekken ongedierte aan. Dat moeten we met elkaar zien te voorkomen. Een gecombineerde aanpak lijkt de beste remedie.
In de Media · 15. april 2024
Wet op de politieke partijen voor advies naar de Raad van State
Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stemden 36% van de kiezers op een lokale politieke partij. Lokale politieke partijen zijn daarmee een belangrijk onderdeel van onze democratie. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel daarom voor het eerst alle politieke partijen die op het lokale en regionale niveau actief zijn subsidiëren. Zij kunnen op deze manier hun controlerende en volksvertegenwoordigende taak beter uitvoeren.
In de Media · 13. april 2024
OP neemt deel aan workshop 'De Digitale Stad'
Op neemt deel aan de conferentie 'De Digitale Stad' in het gemeentehuis van Zeist.
In de Media · 08. april 2024
Documentaire over het verhaal achter de aanpak van Covid-19
Ontdek in deze indringende documentaire het verhaal achter de aanpak van Covid-19, gezien door de ogen van statisticus en sociaalgeograaf Maurice de Hond. Met een diepgaande blik ontrafelt deze film de vraag die velen bezighoudt: “Waarom hebben toonaangevende gezondheidsorganisaties zoals de WHO en het RIVM de luchttransmissie van Covid-19 zo lang ontkend?”
In de Media · 05. april 2024
Gaan de afnemers bij het warmtenet niet teveel voor energie betalen?
Twijfels over de haalbaarheid van het plan, omdat de prijzen van stadswarmte vaak hoger uitpakken dan verwacht.
In de Media · 04. april 2024
OPNL maakt werk van “Elke Regio Telt!”
Het OV moet beschikbaar en betaalbaar blijven, zodat iedereen, ongeacht of je in de stad of in een dorp woont, de mogelijkheid heeft om met het OV naar werk, school, zorgvoorziening of familie te kunnen reizen.
In de Media · 28. maart 2024
Pleidooi voor gelijke behandeling landelijke en lokale partijen
Ruim dertig procent van de Nederlanders stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op een lokale politieke partij. Van zo’n percentage kunnen landelijke partijen slechts dromen. Bovendien leveren lokale partijen in ruim driekwart van de gemeenten een of meer wethouders. Lokale partijen zijn samen de grootste partij van Nederland. Hoog tijd dus om hen net zo te behandelen als landelijke partijen.
In de Media · 28. maart 2024
Vragen over opheffing geheimhouding
De facto is sinds september 2023 de destijds tot geheim verklaarde informatie in het openbare domein terecht gekomen. Heeft het dan nog wel nut de geheimhouding in stand te laten? OP stelt vragen.

Meer weergeven