Posts met de tag media


In de Media · 04. oktober 2022
OP 4 oktober vieren we Dierendag
OP 4 oktober vieren we Dierendag
In de Media · 04. oktober 2022
Achtergrondartikelen bij het dossier Bouwplannen VO scholen
In de Media · 30. september 2022
Tegen de bouw van een hoge torenflat op het Merwehoofd
Een van de omwonenden besloot daarop bezwaar aan te tekenen tegen het plan en ook de fractie van Onafhankelijk Papendrecht bleek tegen de woontoren te zijn. De vrees voor geluidsoverlast, verlies van privacy, parkeerproblemen en de aanwezigheid van vervuilde grond waren belangrijke argumenten voor OP om tegen te zijn.
In de Media · 29. september 2022
OP: kritisch, maar niet tégen alle coronamaatregelen
In september heeft Onafhankelijk Papendrecht (OP) aan het College van B&W schriftelijke vragen gesteld. Deze gingen over de permanente coronawetgeving, die landelijk in voorbereiding is. Daarop is op 23 september jl. een artikel in AD Drechtsteden verschenen, wat binnen de gemeente tot uiteenlopende reacties heeft geleid.
In de Media · 29. september 2022
Wijs meer (nieuwe) woningen toe aan de eigen inwoners
De gemeente mag volgend jaar meer huur- en koopwoningen toewijzen aan de eigen inwoners. Er komt meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan de eigen inwoners en aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten.
In de Media · 27. september 2022
Raad moet buitenplanse afwijkingen kunnen (blijven) agenderen - vervolg
Onder de Omgevingswet dreigt het recht voor gemeenteraden te vervallen om buitenplanse activiteiten te agenderen. Dat betekent meer macht voor het college. De raad moet uiterst terughoudend zijn bij het afgeven van haar bevoegdheden. Met de invoering van de Omgevingswet verandert ook de verhouding tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor afwijkingen in strijd met het bestemmingsplan vervalt.
In de Media · 23. september 2022
Kritiek en nuance meer dan nodig bij het plaatselijke coronadebat
Coronapas geen 'laatste redmiddel', het werkt aantoonbaar niet.
In de Media · 22. september 2022
OP stelt kritische vragen over het nieuwe gascontract van de gemeente
In september werden wij geïnformeerd over een nieuw gascontract, waarbij Vattenfall uitgekozen is om het gas voor de gemeentelijke gebouwen te gaan leveren. Het sanctiepakket van de Europese Unie van 8 april 2022 maakte dit kennelijk noodzakelijk. De vraag blijft wel waarom de gemeenteraad hierin toen niet is gekend.
In de Media · 21. september 2022
Coronapas geen 'laatste redmiddel', het werkt aantoonbaar niet
De voorbereidingen voor het hervatten van de pandemie deze winter zijn in volle gang. De Eerste Kamer stemde in mei de 5e verlenging van de tijdelijke coronawet weg, waardoor minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) zonder gereedschapskist zat. Dat zou geen probleem moeten zijn, want we weten inmiddels dat geen van de tools van de gereedschapskist een positief effect heeft op het bestrijden van Covid-19.
In de Media · 19. september 2022
Miljoenen over voor schone lucht – kansen voor Papendrecht
Miljoenen over voor schone lucht – kansen voor Papendrecht.

Meer weergeven