Posts met de tag media


In de Media · 15. mei 2022
Motie OP sorteert het gewenste effect
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 mei is gesproken over het betrekken van de inwoners bij de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester voor Papendrecht. Het was goed te zien dat alle fracties er voorstander van zijn om de inwoners op een actieve manier bij dit proces te betrekken.
In de Media · 11. mei 2022
Betrek burgerinitiatief 'Papendrecht kiest eigen burgemeester' bij opstellen profielschets
Op 12 mei dient OP een motie in om het burgerinitiatief te betrekken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Papendrecht.
In de Media · 23. april 2022
De gemeenteraad kan opdracht geven tot het onderzoeken van andere combinatiemogelijkheden
Het is aan de gemeenteraad zelf. De gemeenteraad is aan zet. De gemeenteraad kan opdracht geven aan het bureau Necker van Naem om een alternatieve combinatiemogelijkheid te onderzoeken. In de woorden van de wnd. burgemeester: "Het informeren naar en formeren van een nieuw college is een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad".
In de Media · 20. april 2022
Onderzoek ook andere combinatiemogelijkheden voor een nieuwe coalitie
Maar nu de vermaning van de ondernemer dat je ook goed naar je klanten moet luisteren! Voor ons als politieke partijen vormen de klanten onze kiezers. En de kiezers hebben een heel duidelijk signaal afgegeven. En volgens ons is het van belang dat we dat signaal serieus nemen en niet doen alsof de verkiezingen voor niks hebben plaatsgevonden.
In de Media · 16. april 2022
Inbreng (OP) bij de tweede gespreksronde met de informateur
Inbreng Onafhankelijk Papendrecht (OP) bij de tweede gespreksronde met de informateur. Inzet voor de nieuwe coalitie (2022-2026): breed samengesteld en stabiel; verbindend tussen partijen, tussen de flanken en tussen de gemeenteraad en het college, wat recht doet aan de uitslag.
In de Media · 12. april 2022
Oproep aan Papendrechtse jongeren: meld je aan bij het Jongerenplatform
Op maandagavond 7 maart vond in Theater de Willem een jongerendebat plaats, in aanloop naar de gemeenteraads-verkiezingen. Tijdens deze avond voelden acht leerlingen van De Lage Waard en het Willem de Zwijger College de lijsttrekkers van de Papendrechtse politieke partijen stevig aan de tand. De eerste stelling van de jongeren luidde: “De Papendrechtse politiek spreekt wel óver maar niet mét jongeren”.
In de Media · 11. april 2022
Fractiebijeenkomst 'dankwoord aan iedereen die zich heeft ingezet'
Vanavond kwam de fractie weer bij elkaar. José van der Tak werd nog even in het zonnetje gezet voor zijn bijdrage als raadslid aan het succes van Onafhankelijk Papendrecht.
In de Media · 06. april 2022
'Luister naar inwoners'
Burgemeester Annemiek Jetten van de gemeente Papendrecht heeft bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad aandacht gevraagd voor het terugwinnen van het vertrouwen van inwoners in de overheid.
In de Media · 04. april 2022
Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen
Alle inwoners die op Onafhankelijk Papendrecht (OP) hebben gestemd: nogmaals heel hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen! De uitslag (zie het staatje hieronder) laat zien dat de inwoners van Papendrecht een nieuwe koers in de politiek willen zien. Wij gaan met veel enthousiasme aan het werk om van Papendrecht de leukste gemeente van Nederland te maken!
In de Media · 31. maart 2022
Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Meer weergeven