· 

Jan van Goyen

IJstafereel bij Dordrecht (collectie Dordrechts museum)
IJstafereel bij Dordrecht (collectie Dordrechts museum)
Gezicht op Dordrecht (collectie Dordrechts museum)
Gezicht op Dordrecht (collectie Dordrechts museum)

Kijk zelf op de website van het Dordrechts museum.

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht stelde een vraag aan het college van B&W over de naamgeving van een straat in Papendrecht.

Volgens onze fractie dient de naam van deze Nederlandse schilder correct geschreven te worden: Jan van Goyen. Het college heeft ernaar gekeken en kwam op 13 november 2018 tot onderstaand antwoord:

 

Bij deze de beantwoording van de technische vraag van OP over 'straatnaambordje Jan van Goyen'. Dit antwoord is afgestemd met wethouder Kees de Ruijter en het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Nicole op de Laak.

 

"Sinds het gebruik van het internet neemt de uniformiteit in de spelling van namen toe, maar dit betekent niet dat een bepaalde manier van schrijven per se de correcte spelling is. Door de eeuwen heen is in de Nederlandse taal namelijk de ij en y stelselmatig door elkaar gebruikt voor dezelfde klank. Dit maakt het soms onoverzichtelijk, bijvoorbeeld bij stamboomonderzoek. Met verschillende manieren van schrijven wordt regelmatig dezelfde familie bedoeld. Dit is ook met de familienaam van Jan van Goijen/Goyen aan de hand. Wat is de foutieve spelling, en wat is de juiste? In Papendrecht wordt de schrijfwijze van een straatnaam aangehouden zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld. In de jaren '60 en '70 is drie keer door de gemeenteraad van Papendrecht de straatnaam 'Jan van Goijenstraat' vastgesteld (tezamen met wat andere straten).

 

Het wijzigen van een vastgestelde straatnaam moet zo veel als mogelijk worden voorkomen, zeker als deze straatnaam al lang bestaat en als (veel) aan de betreffende straat is genummerd. Aan de Jan van Goijenstraat in Papendrecht zijn 22 winkels, is één trafo en zijn 37 woningen genummerd. Als de gemeenteraad zou besluiten om de straatnaam te wijzigen dan geeft dit onrust. Dit brengt kosten voor (privé)personen en bedrijven met zich mee. Ook heeft dit voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en vooral voor de BasisRegistratie Personen (BRP) dit vergaande gevolgen. Daarnaast zullen heel veel (hulpverlenende) instanties hun bestanden moeten aanpassen en woningen en bedrijven/winkels zullen in feite op papier moeten verhuizen. Wij nemen de suggestie dus niet over." 

Eén van de mooiste gezichten op Dordrecht, hèt klassieke beeld van een Hollandse stad aan het water. Met kerk, molens, bedrijvigheid van bootjes, indrukwekkende wolkenpartijen en water. Geraffineerd belicht. In 1648 maakte Van Goyen een serie schetsen in Dordrecht en omgeving. Deze vormden de basis voor zijn tientallen Dordtse gezichten. Onderling verschillend, maar steeds met de Grote Kerk als blikvanger.