nieuws

nieuws · 07. juni 2022
Inspilab - voor innovatief en inspirerend onderzoek
Op dit moment wordt een onderzoek voorbereid naar eventuele effecten van elektromagnetische velden van de zendmasten van de mobiele telefonie op de natuur.
nieuws · 19. april 2022
Aan de Burgemeester van de gemeente Papendrecht, T.a.v. mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten, Markt 22 3351 PB Papendrecht Papendrecht, 19 april 2022 Onderwerp: Verzoek tot uitvoeren door informateur van opdracht A. Geachte mevrouw Jetten, Met deze brief verzoekt Onafhankelijk Papendrecht u onafhankelijk informateur mevrouw Bakker te vragen alsnog uitvoering te geven aan onderdeel A van de opdracht, namelijk het verkennen van combinatiemogelijkheden waarbij recht wordt gedaan aan de...
nieuws · 18. april 2022
Onderzoek nodig naar alternatieve coalitie
Na het debat van 14 april blijft bij ons hangen dat niet alle haalbare en mogelijk kansrijke combinaties van partijen worden onderzocht en dat dat een gemiste kans zou zijn. Daarom is volgens ons onderzoek nodig naar een alternatieve coalitie van OP VVD CDA D66 PvdA.
nieuws · 03. april 2022
De informatiefase is van start gegaan
Op 21 maart heeft een delegatie van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) gesproken met de onafhankelijke informateur en haar een aantal aandachtspunten meegegeven in navolging van het duidingsdebat van vrijdag 18 maart.
nieuws · 24. februari 2022
Motie - Haal het personeel van Drechtwerkactief weer terug op de fietsenstalling op de Meent
Motie - Haal het personeel van Drechtwerkactief weer terug op de fietsenstalling op de Meent
nieuws · 16. februari 2022
Voor vrijheid en een toekomst voor onze kinderen
Nu er versoepelingen zijn doorgevoerd is het zaak waakzaam te zijn en te blijven. Het is belangrijk voor ogen te houden dat vrijheid zich niet laat begrenzen door maatregelen die niet kloppen. De gezondheidskundige crisis die Covid-19 is dient met gezondheidskundige middelen bestreden te worden. Maar niet met het inperken van onze democratische rechten en vrijheden!
nieuws · 07. februari 2022
OP stelt technische vragen m.b.t. personeel fietsenstalling
Het personeel op de fietsenstalling was/is in dienst van Drechtwerk (actief). Drechtwerk wordt ondersteund door de gemeente Papendrecht. Het gaat om beschutte arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben niet alleen een nuttige dagbesteding, zij leveren ook een dienst en service die door veel Papendrechtse inwoners erg op prijs blijkt te worden gesteld. Er hebben hierover enkele brieven in de Klaroen gestaan.
nieuws · 27. januari 2022
Motie fietsenstalling uitgesteld naar februari
Tijdens de handtekeningen actie voor behoud van het personeel op de fietsenstalling op de Meent is naar de ondertekenaars en de inwoners toe gecommuniceerd dat de fractie van Onafhankelijk Papendrecht op donderdag 27 januari met een motie zou komen. De indiening van de motie is echter uitgesteld naar de raadsvergadering van 24 februari.
nieuws · 19. januari 2022
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht verkiest transparantie boven geheimhouding. Zeker als het gaat om zaken die in politieke zin controversieel zijn. Controversieel is bijvoorbeeld de verwachte stijging of uitbreiding van de werkgelegenheid bij de Papendrechtse vestiging van GKN Fokker waarmee de gemeente Papendrecht een tot nu toe plezierige samenwerkingsrelatie onderhoudt. Tijdens de raadsvergadering van 4 november merkte onze fractie op de samenwerking van de gemeente met GKN Fokker als...
nieuws · 28. december 2021
Wees realistisch(er) bij verwachte toename werkgelegenheid
GKN Aerospace/Fokker wil de werkpakketten op de locatie Papendrecht uitbreiden en wil onder meer vanuit Papendrecht actief bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart door te werken aan diverse innovatieve projecten op het gebied van elektrisch vliegen.

Meer weergeven