Posts met de tag nieuws


nieuws · 29. mei 2024
Oordeelsvormende vragen over de plaatsing van een transformatorhuisje
Op deze foto, gemaakt door bewoners ter plekke toen het trafohuisje werd aangelegd, zijn volgens ons meer dan 3 kabels zichtbaar. Het zijn eerder 6 dan 3 kabels. Ook zijn er 4 laagspanningskabels aangelegd.
nieuws · 12. april 2024
Pleidooi voor sanering van de leefomgeving door PFAS-schade
Deze week heeft OP vragen gesteld over de noodzakelijke sanering van met PFAS vervuilde grond in de regio Drechtsteden.
nieuws · 23. januari 2024
Technische vragen over woningbouw in Papendrecht
Bij het Woonplan Papendrecht 2020-2030 is uitgegaan van 460 woningen (eigen behoefte) plus circa 200 woningen als bijdrage aan de Groeiagenda (Smart Delta Drechtsteden). Er liggen ‘harde plannen’ voor 450 woningen (netto), waarbij rekening is gehouden met planuitval (30%) over het resterende deel. In de laatste presentatie aan de raad gingen we uit van 275 benodigde woningen in portefeuille. Aan de hand van de presentatie van destijds lopen we de woningbouwprojecten langs.
nieuws · 12. januari 2024
Fors minder draagvlak voor coalitiepartijen en college
De coalitiepartijen negeerden in 2022 de stemmenwinst van Onafhankelijk Papendrecht De coalitiepartijen steunen op dit moment nog maar op ¼ deel van het electoraat De representativiteit van het dagelijks bestuur van de gemeente staat onder druk door fors minder draagvlak voor de coalitiepartijen en het college van B&W Een herschikking van zowel de Coalitie als het College van B&W ligt in de rede Voormalig (waarnemend) burgemeester Annemiek Jetten van de gemeente Papendrecht heeft...
nieuws · 17. september 2023
Van een inwoner krijgen wij het bericht dat de toiletten in de parkeergarage bij het winkelcentrum de Meent – ook het invalidentoilet – erg vervuild zijn en al weken niet zouden zijn schoongemaakt? Wij willen u vragen hiernaar te laten kijken door degene die hiervoor verantwoordelijk gehouden kan worden. Over het algemeen is een schoon toilet ook een soort visitekaartje. Menselijk toezicht op de fietsenstalling Destijds hebben wij, toen wij campagne voerden voor behoud van de bemenste...
nieuws · 05. september 2023
Smart Delta Drechtsteden Regiobijeenkomst
Op 5 september is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te informeren tijdens de Smart Delta Drechtsteden Regiobijeenkomst. Het thema is ‘samenwerken aan een sterke regio’.
nieuws · 29. juni 2023
Motie oproep tot aanpassing ‘spreidingswet’
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat de gemeente Papendrecht met 4 opvanglocaties en 237 opvangplekken ruimschoots aan de plaatselijke en regionale vluchtelingenopgave heeft bijgedragen en dat uitbreiding niet wenselijk is. Dwang vanuit de rijksoverheid bij de oplossing van dit vraagstuk vinden wij uit den boze.
nieuws · 22. mei 2023
Visie en speerpunten voor de Lange Termijn
Wij hebben reeds enige tijd geleden aangegeven dat het verstandig zou zijn om op de voormalige van der Kevie locatie direct naast het Gemeentehuis een Theater met multifunctionele accommodatie te bouwen.
nieuws · 13. mei 2023
Motie WMO-indicatie voor onbepaalde tijd unaniem aangenomen
Onlangs stond er in de media dat drie gemeenten, te weten Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht, werken met een WMO indicatie voor onbepaalde tijd om de administratieve lastendruk bij deze behandeling en beoordeling en controle van Wmo beschikkingen te verminderen. In alle andere gemeenten, en ook in Papendrecht, zijn deze Wmo indicaties maar voor beperkte tijd geldig. Ook in Papendrecht zijn er veel cliënten/inwoners die gebruik maken van de WMO. Het opnieuw aanvragen en verlengen kost veel...
nieuws · 19. april 2023
Gemeente delft onderspit in hoger beroepszaak bij het Hof
Op vrijdag 31 maart 2023 aan het einde van de middag ontving de raad een mailtje van het college dat de gemeente kennelijk een juridische procedure bij het Hof had verloren. Het was een vaag mailtje en alleen als je van de voorgeschiedenis op de hoogte was kon je begrijpen wat hiermee verdoezeld werd. Het gaat om een bedrag van rond acht euroton. De fractie van OP heeft hierover vandaag een aantal vragen gesteld.

Meer weergeven