Posts met de tag nieuws


nieuws · 23. februari 2023
De fractie van OP zal vandaag niet deelnemen aan de geheime besloten collegevergadering over asielopvang. Het gevoelen binnen de fractie is dat dit soort zaken beter niet in het geheim moet worden besproken maar in de openbaarheid. Uiteindelijk zal er toch openheid van zaken gegeven moeten worden in de richting van de inwoners!
nieuws · 02. februari 2023
Gemeente Papendrecht op de vingers getikt
De gemeente heeft de afgelopen anderhalf jaar in het geheim een procedure gevoerd én verloren.
nieuws · 02. november 2022
Verplaats de manege en bouw op die locatie nieuwe woningen
Volgens onze informatie loopt binnenkort de erfpacht af en biedt dit een unieke kans aan de gemeente om met het stuk grond waarop de manege staat meer te doen. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van nieuwe huizen. Het gaat om en nabij om 15.000 vierkante meter grond.
nieuws · 05. oktober 2022
Snel starten met bouw van Tiny Houses
Tiny Houses zouden kunnen worden gebouwd op de voormalige locatie van de Wieken in de nabijheid van de Pelsertflat.
nieuws · 30. september 2022
Raad niet in staat tot sturing bij complexe maatschappelijke opgaven
Het onderzoek stelt dat de raad te weinig visie heeft, tekort komt met het verkennen van vraagstukken en (nog) te weinig luistert naar de lokale kennis en ervaring. Dit slaat dus de (gevoelige) spijker op z’n kop.
nieuws · 22. september 2022
Raad moet buitenplanse afwijkingen kunnen (blijven) agenderen
Onder de Omgevingswet dreigt het recht voor gemeenteraden te vervallen om buitenplanse activiteiten te agenderen. Dat betekent meer macht voor het college. De raad moet uiterst terughoudend zijn bij het afgeven van haar bevoegdheden. Met de invoering van de Omgevingswet verandert ook de verhouding tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor afwijkingen in strijd met het bestemmingsplan vervalt.
nieuws · 16. september 2022
OP vraagt interpellatiedebat over asielopvang aan
Wij hebben u bij brief van 14 september jl. opgeroepen om de geheime collegevergadering geen doorgang te laten vinden en in plaats daarvan een plenaire (openbare) gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp uit te schrijven. Daar heeft u geen gehoor aan gegeven en u hebt onze brief ook (nog) niet beantwoord. Wij vinden dat u de gemeenteraad niet zomaar buiten spel kunt zetten.
nieuws · 26. augustus 2022
OP is tegenstander van gedwongen plaatsing van asielzoekers (ook wel: migranten) door de regering in Papendrecht. Het is beter de zaak bij de wortel aan te pakken. Waarom komen er zoveel vluchtelingen naar Nederland? Dan is er kennelijk iets ernstig mis in hun landen. En door het gevoerde beleid in Nederland is er sprake van aanzuigende werking. ‘Haags wanbeleid’ mag niet ten koste gaan van de inwoners van Papendrecht.
nieuws · 07. juni 2022
Inspilab - voor innovatief en inspirerend onderzoek
Op dit moment wordt een onderzoek voorbereid naar eventuele effecten van elektromagnetische velden van de zendmasten van de mobiele telefonie op de natuur.
nieuws · 19. april 2022
Aan de Burgemeester van de gemeente Papendrecht, T.a.v. mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten, Markt 22 3351 PB Papendrecht Papendrecht, 19 april 2022 Onderwerp: Verzoek tot uitvoeren door informateur van opdracht A. Geachte mevrouw Jetten, Met deze brief verzoekt Onafhankelijk Papendrecht u onafhankelijk informateur mevrouw Bakker te vragen alsnog uitvoering te geven aan onderdeel A van de opdracht, namelijk het verkennen van combinatiemogelijkheden waarbij recht wordt gedaan aan de...

Meer weergeven