Stoelendans

 

Het was me het dagje weer wel die dertiende oktober 2016 toen de praktisch volledige gemeenteraad onder leiding van haar nieuwe voorzitter Aart-Jan Moerkerke vergaderde. De laatste kweet zich met verve van zijn taak: hier een kwinkslag, daar een grap maar toch de teugels stevig in handen houdend. Van links naar rechts en van rechts naar links stelde hij de raadsleden in de gelegenheid hun zegje te zeggen. Met engelen geduld luisterde hij naar Ruud Lammers van Onafhankelijk Papendrecht, die er overigens wel voor zorgde dat “het bankje op de Markt” weer terugkomt.

 

Ruiterlijk stelde hij Trijntje van Es van D’zEsenzEstig in de gelegenheid haar pijlen op haar ex collega (thans van OP) te richten.  De gedragscodes leverden wat problemen op: André Stremler van PAB zag door de bomen het bos niet meer. Een code voor (duo)raadsleden, een code voor wethouders en een code voor de burgemeester. Naar mijn idee allemaal typisch politiek: een normaal mens vervult immers eerlijk en oprecht zijn/haar taak.

 

A-J. ging als een speer door de agenda en hamerde er zo lustig op los dat-ie zelfs zijn naambordje van de tafel sloeg! Onze nieuwe Wassenaarse wethouder Anouk van Eekelen toonde al direct van welke politieke partij zij lid is: als een rechtgeaarde VVD-ster deed zij de sorry politiek van haar partij eer aan door haar excuses aan de raad aan te bieden voor een door haar gemaakte fout. Ja, dan ben je wat mij betreft het haasje!

 

Voor de rest was het weer een gezapige raadsvergadering, waarbij de oppositie slechts kon luisteren naar wat de coalitie wilde. Ik ervaar het als inwoner van Papendrecht nog steeds storend dat partijbelangen kennelijk prevaleren op belangen van inwoners, waarbij ik een inhoudelijk debat tussen raadsleden mis. Een treffend voorbeeld daarvan vond ik dat OPpostie partij PAB aankaartte dat B&W 20 van 60 stoelen, die ruim een jaar geleden voor € 800 per stuk aangeschaft waren, voor € 40 per stuk aan een opkoper waren verkocht. Mevrouw Van Eekelen voornoemd verklaarde in eerste instantie dat die stoelen van de verhuurder van het tijdelijke gemeentehuis aan de Ketelweg waren, welke verklaring ze naderhand, zonder excuses, weer moest intrekken omdat die stoelen toch echt van de gemeente Papendrecht zijn. Vervolgens deelt ze doodleuk mede dat de stoelen niet meer aan de Arbo-eisen voldoen; stoelen van nog geen twee jaar oud nota bene! Dan verwacht je toch dat er raadsbreed een belletje gaat rinkelen, moties worden ingediend, op de wethouder wordt geschoten of dat er een horrorclown op haar wordt afgestuurd. Maar neen hoor, niets van dit al en zo wordt er door de coalitie raadsbreed gemeenschapsgeld verkwanseld. Verdiende de formatie van de huidige coalitie al niet de schoonheidsprijs, thans kan er een stoelendans om de stoelen beginnen, tenminste als de coalitie er brood in ziet om zich daadwerkelijk voor ons, Papendrechters in te zetten.

 

Ja mensen, je kan je groen en geel ergeren, een blauwtje lopen, van kwaadheid rood aanlopen, het zwart voor je ogen zien of ze bruin bakken. Ik houd het gewoon bij wit, Dick de Wit wel te verstaan.

 

Dick de Wit

foto Dick
Dick de Wit

<<Terug naar Columns

 

Met stijgende verbazing volg ik vanuit de pers de berichten omtrent de coalitievorming in de gemeente Papendrecht. Lokale partijen (Papendrechts Algemeen Belang en Onafhankelijk Papendrecht) hebben samen 34,2% van de geldig uitgebrachte stemmen gekregen, waarbij PAB als grote winnaar uit de bus kwam: die partij kreeg er 1.113 stemmen bij , een winst van maar liefst 44,3% ten opzichte van 2010 en Onafhankelijk Papendrecht scoorde 918 stemmen en deed in 2010 niet eens mee.

 

De VVD verloor 532 stemmen, ofwel 22,9%, het CDA verloor 329 kiezers (16,9%) en de PvdA spande de kroon: een verlies van 773 stemmen (42,2%!!). Groen Links leverde 11,5% (of 95 stemmen) in. De CU bleef met 1.253 volgelingen precies gelijk. De enige -niet lokale- stijgers: de SGP +9,3% (77 stemmen) en D’66 +37,6% of 386 stemmen. Alle cijfers in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen 2010. Ondanks het enorme verlies van de PvdA kreeg die partij er één zetel bij door een lijstverbinding met Groen Links, een andere verliezer.

 

De SGP kreeg ook een extra zetel door een lijstverbinding met CDA en CU en kwam daardoor op twee zetels, terwijl er op het SGP minder mensen stemden dan op Onafhankelijk Papendrecht, dat het met één zetel moet doen. Het blijft een vreemde toestand die zetelverdeling: VVD en CDA krijgen allebei 3 zetels terwijl er op die partijen nog niet eens twee keer zoveel stemmen zijn uitgebracht als op Onafhankelijk Papendrecht, dat er maar één kreeg.

 

Maar goed, gelet op de verkiezingsuitslag zou je toch zeggen dat het PAB de aangewezen partij is om tot coalitievorming over te gaan, maar neen hoor, de landelijk opererende partijen, nota bene onder leiding van de op één na grootste verliezer (de VVD) en de combinatie (?) CU/SGP, krijgen de overige (landelijke) partijen zover dat die Richard Korteland (VVD) en Kees de Kraker (van het krakersbolwerk SGP) opdracht tot informatie geven. De ene partij onder het motto “PAB heeft te weinig bestuurskracht”, de ander “het PAB dicteert” en een derde partij onder het mom van : “we moeten genadebrood eten”. Al die partijen van die hele brede coalitie (VVD, CDA, D’66, PvdA, CU, SGP en GL) verliezen mijns inziens daarbij wel uit het oog dat het PAB in de vorige coalitieperiode een meer dan trouwe coalitiegenoot is geweest en dat het College met wethouders als Joke Reuwer (D’66), CDA-er Kees Koppenol (wie wil hem niet aaien?), Herman Nieuwstraten (PAB), Richard Korteland (VVD) en Wilco Scheurwater (CU en al voor de -wethouder- eer heeft bedankt) nou niet bepaald uitblonk door daadkracht.

 

Neen, hier wordt door de landelijk opererende partijen een ongekende loer aan de lokalen gedraaid, waar met name de kiezers de grootste verliezers zijn. Marius van der Valk mag dan wel stellen “de beoogde coalitie heeft de steun van zo’n 70% van de kiezers” (in werkelijkheid 65,8%), maar deze gang van zaken komt bij mij over als simpel kiezersbedrog of zoals André Stremler (PAB) stelt: “Er is een coup gepleegd, dit is een smerig spel!” Ach, was het niet VVD’s verkiezingsleuze: “één minuut parkeren mag geen uur kosten”, maar nog niet zolang geleden het tarief van 1 uur parkeren in de Papendrechtse parkeergarages met 60% (!!) verhoogde van € 1,— naar € 1,60. Ik ben bang dat de formatie dadelijk uitdraait op de volgende pluchezitters: Joke Reuwer(D’66), Kees Koppenol(CDA), Richard Korteland(VVD) en Kees de Kraker(SGP) (of wordt het toch nog Kees de Ruiter(CU))?

 

Dit alles overziende ben je als kiezer toch geneigd te zeggen: “Stemmen? Ik denk er niet aan, zeker niet op 22 mei, want stemmen daar zit een luchtje aan!”

 

Dick de Wit