Hogeschool Politiek in Papendrecht

Papendrecht, 10 juli 2023

 

Nee, je kunt je niet inschrijven voor deze opleiding. Je moet het in de praktijk leren en ervaren. In de eerste periode staat de module ‘Horen, zien en zwijgen’ op het programma. Deze module behandelt bewezen onrecht zien en dan niets doen. Iemand wordt geslagen, je ziet het en toch doe je niets.

 

Deze week was het weer eens zo ver. 4-19! U denkt misschien een korfbaluitslag, maar nee, het is een uitslag van een stemming binnen de gemeenteraad van Papendrecht. Vier OP-raadsleden voor en negentien raadsleden tegen. Wederom werden de moties van Onafhankelijk Papendrecht weggestemd. ‘Ja, dat kan gebeuren’, daar heeft u gelijk in. Alleen het betreft wel moties over uw gezondheid en die van uw kinderen. Onafhankelijk Papendrecht heeft zich al jaren vastgebeten in dit dossier en na alle berichtgeving over de PFAS in ons grondwater, onze grond en in onze lucht, vonden wij dat we nu toch echt het gelijk aan onze zijde hebben om binnen onze gemeente nu eens te zeggen: ‘Stop Chemours, ruim op en donder op!’. Helaas blijft het adagium binnen onze gemeente: slechte heelmeesters maken stinkende wonden, want de argumenten van onze raad blijven flinterdun en magertjes. De een zegt: ‘Ik heb het al in mijn lijf, dus daar gaat niets aan veranderen.’ Een ander: ‘Er komen nog diverse onderzoeken van het RIVM en de provincie en…..’ ‘Wij kunnen er niets aan doen…’ en het college bij monde van de wethouder: ‘We werken al jaren samen met de provincie om de uitstoot naar beneden te krijgen.’ Geen daadkracht, dus volgt hierbij ter inspiratie een parabel.

 

Het sprookje van de gifmenger

Er was eens in een dorp niet ver van ons vandaan een Gifmenger genaamd Moers. Hij wilde graag winst maken op allerlei potten en pannen, die hij verkocht. Geen probleem hoor, maar het bijproduct bij de fabricage van de antiaanbaklaag was een stofje PFAS, dat niet zo goed was voor de mensen die in de buurt woonden van G. Moers. Je kreeg het binnen in grote hoeveelheden en dan werd je ziek, of je kind of je buurman of… Ach G. Moers maakte het niet uit, hoewel hij wist dat hij loog en bedroog en er zijn controlerende instanties, die niet wisten wat er werkelijk gebeurde. Onafhankelijk Papendrecht wil natuurlijk dat de inwoners beschermd worden: geef de inwoner een harnas, geef hem schoon drinkwater, geef hem filters, laat de bodem saneren op kosten van G. Moers, sterker nog G. Moers moet deze activiteiten beëindigen of verplaatsen. Maar nee, we krijgen de handen binnen de raad niet op elkaar. Onbegrijpelijk! Algemeen belang van Papendrecht? Nee een molen repareren, visflonders aanleggen, dat zijn belangrijkere zaken.

 

In de tweede periode van deze praktijkopleiding staat ‘Ongemerkt je standpunt veranderen’. Je leert in deze module, hoe je binnen één jaar, mogelijk zelfs binnen één week je standpunt kan veranderen, zonder ruggengraat en zonder dat mensen in de gaten hebben, dat het kiezersbedrog is. Het betreft hier de volgende constatering: VVD en CDA in Papendrecht zijn niets anders dan marionetten van hun landelijke partijbureaus. Twee weken geleden diende Onafhankelijk Papendrecht een motie in over de spreidingswet: OP vond dat het nu wel genoeg was binnen Papendrecht met de aanwijzing van locaties en de toewijzing van meer asielzoekers en durfde dat ook in het belang van onze inwoners te noemen. We willen ook huisvesting voor onze Papendrechters. Laat ik nog wel even melden, dat OP absoluut niet tegen asielzoekers is, maar wel dat wij als gemeente met dwang asielzoekers moeten opnemen. Zelfs de Raad van State, het onafhankelijk adviesorgaan van de regering, was negatief over deze ‘spreidingswet’, die nog aangenomen moest worden. Je raadt het al, VVD en CDA waren natuurlijk tegen deze motie, maar nog geen week later meldden beide partijen nog voor het vallen van het kabinet van Rutte IV, dat ze tegen deze spreidingswet waren en gebruikten ze in iets andere bewoordingen de motie van Onafhankelijk Papendrecht.

 

Snapt u het nog? Dezelfde VVD, die in haar verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar nog meldde, dat ze tegen verhoging was van de OZB. Sterker nog ze wilde zelfs een verlaging. Een jaar later heeft deze partij alle geloofwaardigheid verloren en staat de fractie glashard te oreren in de raad, dat een verhoging noodzakelijk blijft. Een sprekend en beeldend voorbeeld dat we in het vervolg voor deze opleiding gaan gebruiken.

 

In het laatste semester van deze opleiding komt ‘Probeer ongezien een motie in te dienen, waar je zelf nog tegen was’. Een geweldige module waarbij je moet proberen geld te besparen en het vervolgens weer uit te geven. Ja wel voor politiek gewin. Een fotootje maken van je motie en hupsakee, weer een paar volgers erbij. Vorig jaar werden onder aanvoering van het CDA en PAB de subsidies op culturele instellingen en evenementen ingetrokken of versoberd. Het Papendrechts Sportgala, waarbij sporters, verenigingen en teams professioneel in het zonnetje werden gezet, verdween en ook het Oranjecomité moest met veel minder genoegen nemen. Hetzelfde CDA kwam dan nu met een motie, waarin sporters in het zonnetje moesten worden gezet. Nee, geen Sportgala 2.0! Deze sympathieke motie werd aangenomen, want ja, wie kan daar tegen zijn! Dan het PAB met meer geld voor de Koningsdag. Klinkt heel aardig en ja ook OP is voor, ware het niet dat GroenLinks al jaren tegen het intrekken van de subsidies heeft geageerd met een motie, ondersteund door de oppositie en dat hetzelfde PAB bij het indienen van deze motie vergeten was, dat zij daar juist faliekant tegen waren. Vanwaar deze motie om meer geld? Waarom andere verenigingen, stichtingen niet? Moet het Oranjecomité niet zelf om meer geld vragen?

 

Dan rest nog de praktijkopdracht: ‘Beter goed gejat, dan zelf goed bedacht’. Bij deze opdracht moet je proberen het idee van een ander zo af te kraken, dat niemand het meer serieus neemt. Je probeert dan later zelf met een nog betere versie te komen. Een voorbeeld: Onafhankelijk Papendrecht bepleitte jaren geleden gratis zwemlessen voor kinderen op de basisschool. ‘Nee!’ was toen het antwoord van de andere partijen. En nu, jaren later, komen twee fracties met een motie om het schoolzwemmen opnieuw in te voeren voor leerlingen in het basisonderwijs. Een ander voorbeeld: Onafhankelijk Papendrecht heeft een aantal maanden geleden een motie ingediend om Tiny Houses neer te zetten op het voormalige terrein van De Wieken. Veel werk en voorbereiding voor dit plan omdat de doorstroming stagneert en daardoor een tekort ontstaat voor woningen voor starters en jongeren. ‘Nee!’ was het oordeel van de coalitiepartijen die in de raad zitten en ‘Nee!’ was het antwoord van de wethouder van het PAB. Nu komt het college met een soortgelijk plan voor flexwoningen op deze locatie. Er wordt nu onderzocht of er 80 woningen geplaatst kunnen worden, waarvan wellicht 40 voor statushouders, AMV-ers of Oekraïners. Beter goed gejat, dan goed bedacht, toch?

 

Hogeschool Politiek lijkt mij echter in onze gemeente geen goed plan. Liever een cursus ‘Besef en toon lef!’ Een cursus van nog geen enkele minuten, waarbij je oprecht bent en luistert naar je hart. Dit geldt ook voor iedereen binnen onze gemeente die het ergens niet mee eens is. Dat mag ook tegen bovenstaand verhaal.

 

Karel Spitsbaard

Raadslid Onafhankelijk Papendrecht