Zorgverleners

Nog steeds rennen de zorgverleners in Papendrecht om het uur naar hun auto

Op 27 november 2019 heeft u namens Onafhankelijk Papendrecht (hierna OP) tijdens de Commissie Ruimte een vraag gesteld over de mogelijkheid een aparte vergunning voor zorgverleners in te voeren. Op vrijdag 19 juni 2020 hebben wij hier met u verder over gesproken. Middels deze e-mail geven wij uitsluitsel op uw vraag.

 

Om een beter beeld te krijgen van de beschreven parkeerproblematiek in het centrumgebied hebben wij met een van de grootste zorgaanbieders, RIVAS, gesproken. Vanuit deze organisatie is aangegeven dat het wel eens voor komt dat zorgverleners even moeten zoeken naar een parkeerplaats of dat er tussen twee cliënten door een parkeerschijf verzet moet worden. De vermeende parkeerproblematiek wordt niet als een groot probleem ervaren en gaat niet ten koste van de uitvoering van de werkzaamheden. Ook heeft het zoeken naar een parkeerplaats of het verzetten van een parkeerschijf geen invloed op de netto zorgtijd van de patiënten.

 

Wij gaan niet over tot het invoeren van een speciale vergunning voor zorgverleners. De betrokken organisatie geeft aan dat de werkzaamheden zonder speciale vergunning voor zorgverleners goed kunnen worden uitgevoerd. In omliggende gemeentes met een gelijkwaardig parkeersysteem wordt ook zonder speciale vergunning gewerkt. Ook biedt het parkeerbeleid van de gemeente Papendrecht geen mogelijkheid een aparte vergunning voor zorgverleners in te voeren. Een aparte vergunning voor een bepaalde doelgroep zorgt ook voor precedentwerking. Precedentwerking in het parkeerbeleid willen wij voorkomen.

 

Voor zorgverleners die toch parkeerproblemen ervaren is er de mogelijkheid een ontheffing op de blauwe zone aan te schaffen. In de gemeente Papendrecht bedraagt een ontheffing op de blauwe zone in 2020 € 124,00 per jaar. Het is aan het beleid van de werkgever van de zorgverlener om dit al dan niet te vergoeden.

 

Om als bezoeker gebruik te maken van de parkeerplaatsen in vergunninghouderszones in Papendrecht zijn er kraskaarten. Iedere bewoners/ondernemer woonachtig of werkzaam in het centrum heeft de mogelijkheid 4 setjes kraskaarten aan te vragen. Een set van 25 kraskaarten is per adres per kwartaal € 31,00. Per bewoner / ondernemer zijn max. 100 kraskaarten per jaar aan te vragen.

 

In de aanvullende e-mail van 19 juni 2020 naar aanleiding van het gesprek van die ochtend heeft u gevraagd of er een parkeerapp ingevoerd kan worden specifiek voor zorgverleners. Parkeerapps worden vooral gebruikt in steden waar betaald parkeren van toepassing is. In de openbare ruimte hebben wij in Papendrecht geen gebieden waar betaald parkeren van toepassing is. Met uitzondering van de parkeergarages. De parkeergarages hebben hun eigen betaalsystemen. Een ontheffing voor de blauwe zone wordt eenmalig per jaar aangeschaft. Deze ontheffing wordt in een keer betaald waardoor het invoeren van een parkeerapp overbodig is.

Column van Hendrika Hoekstra
Collum Zorgverleners om te uur rennen na
Adobe Acrobat document 24.7 KB