· 

Aandacht voor problemen van inwoners

Van een inwoner krijgen wij het bericht dat de toiletten in de parkeergarage bij het winkelcentrum de Meent – ook het invalidentoilet – erg vervuild zijn en al weken niet zouden zijn schoongemaakt? Wij willen u vragen hiernaar te laten kijken door degene die hiervoor verantwoordelijk gehouden kan worden. Over het algemeen is een schoon toilet ook een soort visitekaartje.

 

Menselijk toezicht op de fietsenstalling

Destijds hebben wij, toen wij campagne voerden voor behoud van de bemenste fietsenstalling op de Meent, een openbaar toilet bepleit. Achter de fietsenstalling bevindt zich namelijk een toilet dat nu nergens voor wordt gebruikt. Zo zonde! Als de fietsenstalling nou weer bemenst kan worden, dan kan direct de toiletgroep daarachter gereed worden gemaakt en dienen als openbaar toilet voor iedereen die naar winkelcentrum de Meent komt. De bemensing van toezicht op de fietsenstalling kan worden ingevuld via Drechtwerk, de sociale werkvoorziening, zoals dat destijds ook was geregeld en misschien kan er een werkervaringsplek worden gecreëerd voor een toiletmedewerker? Ook via de sociale werkvoorziening. Veel inwoners stellen daar prijs op. Destijds was het argument van het College (en dan hebben we het over het najaar van 2021) dat er geen geld was, maar over 2022 had de gemeente het formidabele bedrag van 11 miljoen euro over! Geld genoeg dus.

 

Overige zaken

Verder graag uw aandacht in algemene zin op het volgende. Tijdens de campagne en ook daarna hebben invaliden zich er bij ons over beklaagd dat invalidentoiletten in publieke en particuliere gebouwen soms wel bestaan maar niet goed bereikbaar zijn. Soms worden ze gebruikt als opslagplaats (of bezemkast) waardoor het gebruik van het toilet onnodig ingewikkeld wordt gemaakt. De ‘goeden’ niet te na gesproken natuurlijk. Ook hier van ons de vraag of hier nog eens naar gekeken kan worden?

 

Fietspaden

Van enkele inwoners kregen wij door dat het met het onderhoud aan fietspaden niet goed gesteld is. Zo zouden er veel losse tegels liggen, stukjes zijn ingezakt en tegels omhoog staan als gevolg van wortelvorming van bomen en achterstallig onderhoud. Met name de Eikenlaan en de Cipressenlaan worden genoemd. Misschien kunt u daarnaar laten kijken? Wij zijn verheugd dat de bosjes bij de afrit N3 kluifrotonde door Rijkswaterstaat zijn gesnoeid. De inwoners die zich daarover bij ons hebben beklaagd hebben ons laten weten heel blij te zijn dat het zicht nu weer veel beter is en dat de veiligheid op die plek is verbeterd. Er is inderdaad meer overzicht vanuit beide kanten, vanaf de afrit zelf en vanaf het fietspad. Dank voor uw medewerking!

Brief over fietspaden
2023-09-17 OP -brief inzake fietspaden.p
Adobe Acrobat document 116.2 KB
Brief over vieze toiletten
2023-09-17 OP -brief inzake vieze toilet
Adobe Acrobat document 157.2 KB